Thông cáo của Bộ Phụng tự

về việc cử hành Tam Nhật Thánh

 

Thông cáo của Bộ Phụng tự về việc cử hành Tam Nhật Thánh.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 21-03-2020) - Bộ Phụng tự và kỷ luật bí tích đã ban hành sắc lệnh về việc cử hành các lễ nghi Tam Nhật Thánh trong hoàn cảnh đại dịch coronavirus.

Sắc lệnh mang chữ ký của Ðức Hồng y Tổng trưởng Robert Sarah và vị Tổng thư ký là Ðức Tổng giám mục Arthur Roche, ngày 19 tháng 3 năm 2020, và thừa lệnh Ðức Thánh cha, qui định rằng:

- Lễ làm phép dầu sáng Thứ Năm Tuần Thánh có thể được Ðức giám mục giáo phận dời lại một ngày khác. Tuy nhiên, Tam Nhật Phục sinh không thể dời đến ngày khác.

- Lễ Chúa Giêsu lập Phép Thánh Thể, chiều Thứ Năm Tuần Thánh, có thể được các linh mục thuộc các giáo xứ khác nhau, cùng cử hành hoặc tại Nhà thờ chính tòa hoặc các nhà thờ giáo xứ, không có sự tham dự của giáo dân, và bỏ nghi thức rửa chân và việc rước kiệu Mình Thánh Chúa cuối lễ. Mình Thánh sẽ được đặt trong Nhà Tạm.

Tất cả các linh mục được cử hành thánh lễ hôm đó, tại một nơi thích hợp, không có giáo dân tham dự. Ðây là một ngoại lệ. Các linh mục không thể cử hành thánh lễ chiều hôm đó, nên cử hành Kinh Chiều.

- Thứ Sáu Tuần Thánh: có thể cử hành Cuộc Tưỏng Niệm Thương Khó của Chúa mà không có sự hiện diện của tín hữu, tại các nhà thờ chính tòa hoặc thánh đường giáo xứ, do Ðức giám mục hoặc cha sở. Trong các lời nguyện giáo dân, Ðức giám mục giáo phận nhớ lập một ý nguyện cầu cho các bệnh nhân, những người qua đời và những người ở trong tình trạng hoang mang (Xc. Sách lễ Roma, pp. 314, n.13).

- Lễ Vọng Phục Sinh cũng được cử hành như vậy, bỏ nghi thức làm phép lửa. Sau khi đốt cây nến Phục Sinh, - bỏ nghi thức rước, - thì tiến hành việc công bố Phục Sinh (Exsultet). Tiếp đến là Phụng Vụ Lời Chúa. Trong phần phụng vụ phép rửa, chỉ lập lại những lời hứa khi chịu phép rửa. Sau đó cử hành Phụng Vụ Thánh Thể.

Những người không tham dự Lễ Vọng Phục Sinh cử hành tại nhà thờ, thì đọc giờ Ðộc Vụ (Kinh Sách).

Ðối với các Ðan viện, chủng viện, và cộng đoàn dòng tu, Ðức giám mục giáo phận sẽ quyết định.

Những cuộc rước trong Tuần Thánh theo lòng đạo đức bình dân, có thể được Ðức giám mục giáo phận dời lại đến ngày 14 và 15 tháng 9 năm 2020.

(Bộ Phụng Tự 19-3-2020).

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page