Ðền thờ Mộ Thánh

vẫn mở cửa dù đại dịch

 

Ðền thờ Mộ Thánh vẫn mở cửa dù đại dịch.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Jerusalem (RVA News 21-03-2020) - Ðức Tổng giám mục Pierbattista Pizzaballa, Giám quản Tông tòa Tòa Thượng phụ Công giáo Latinh Jerusalem, tiếp tục giữ cho Ðền thờ Thánh Mộ ở Jerusalem được mở cửa, dù có dịch coronavirus. Tuy nhiên, về các lễ nghi Tuần Thánh và Phục Sinh thì vẫn chưa rõ.

Tuyên bố hôm 18 tháng 3 năm 2020 với hãng tin Acistampa ở Italia, Ðức Tổng giám mục Pizzaballa nói: "Cho đến này các chỉ thị của chính quyền dân sự vẫn còn mơ hồ và rất thường thay đổi. Vì thế, chúng tôi chưa biết phải làm thế nào. Ðiều chắc chắn là các buổi lễ sẽ bị giảm bớt, nhưng chúng tôi không thể hoàn toàn bãi bỏ mọi sự".

Ðức Tổng giám mục nói thêm rằng: "Chúng tôi vẫn còn chờ đợi thêm vài ngày nữa những diễn biến, rồi sẽ quyết định về Ðền thờ Thánh Mộ và cả lễ Phục Sinh".

Theo Ðức Tổng giám mục Pizzaballa, đóng cửa Ðền thờ Thánh Mộ đứng trước dịch coronavirus không phải là một chọn lựa. "Ðền thờ này rất lớn, chúng tôi có thể phân thành hai, ba nhóm cách nhau, mỗi nhóm tối đa là 10 người".

Tình hình Thánh địa

Thành Jerusalem hiện nay trống vắng các tín hữu hành hương, du khách và cả dân chúng. Những người đã giữ chỗ tại các khách sạn tháng 3 và tháng 4 năm 2020 đã hủy bỏ. Số người bị nhiễm coronavirus hiện thời là hơn 500 người và chính phủ Israel đã ra lệnh đóng cửa biên giới, chỉ có những người Israel trở về nhà hoặc người ngoại quốc có cư trú tại đây mới được nhập cảnh. Cho đến nay, có hơn 200,000 người trở về từ nước ngoài. Ngoài ra, có gần 50,000 người bị cách ly. Nhiều quán ăn đóng cửa và chỉ có dịch vụ giao hàng, giao các món ăn tại gia còn hoạt động.

(KNA 19-3-2020, Asia News 20-3-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page