11 linh mục Dòng Tên Liban

bị nhiễm Coronavirus

 

11 linh mục Dòng Tên Liban bị nhiễm Coronavirus.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Liban (RVA News 17-03-2020) - Trong thông cáo công bố hôm 16 tháng 3 năm 2020, cộng đồng Dòng Tên ở Beirut, thủ đô Liban cho biết số các linh mục của dòng tại đây bị lây Coronavirus lên tới 11 người, tức là tăng thêm 9 người, kể từ ngày 07 tháng 3 năm 2020 khi cộng đoàn cho biết 2 linh mục đầu tiên bị nhiễm.

Trong số 11 linh mục vừa nói, có 4 cha được điều trị tại nhà thương, những người khác bị cách ly.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page