Ðức Thánh cha mời gọi

cầu nguyện cho các gia đình

 

Ðức Thánh cha mời gọi cầu nguyện cho các gia đình.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (Vatican News 16-03-2020) - Ðầu thánh lễ sáng ngày 16 tháng 3 năm 2020, tại nguyện đường Nhà trọ thánh Marta, Ðức Thánh cha Phanxicô đã tiếp tục cầu nguyện cho các bệnh nhân cũng như cho gia đình đang ở trong tình trạng khó khăn vì nạn Corona hiện nay.

Ðức Thánh cha nói: "Tôi nghĩ đến các gia đình đang bị khép kín, các trẻ em không được cắp sách đến trường và có lẽ các cha mẹ không thể ra ngoài; một số thì bị cách ly. Xin Chúa giúp đỡ họ khám phá những cách thức mới, những lối mới để diễn tả tình yêu, sự sống chung trong hoàn cảnh mới hiện nay. Ðây là một cơ hội tốt để tìm lại tình yêu thương đích thực, một tinh thần sáng tạo trong gia đình. Chúng ta hãy cầu nguyện cho gia đình, để các tương quan gia đình trong lúc này được luôn triển nở để mang lại những điều tốt đẹp."

Trong bài giảng ngắn, Ðức Thánh cha đã diễn giải ý nghĩa hai bài đọc trong thánh lễ: bài thứ nhất trích từ sách Các Vua quyển thứ nhất về sự tích tướng Naaman được lành bệnh phong cùi nhờ tuân theo lời ngôn sứ Elisa xuống tắm bảy lần trong sông Giordan, và sự tích Chúa Giêsu bị những người ở thành Nazareth toan sát hại bằng cách đưa Ngài lên núi và toan xô Ngài xuống.

Ðức Thánh cha phê bình thái độ của những người khinh rẻ những gì là đơn sơ, khiêm hạ, để chiều theo tinh thần thế tục, háo danh, đồng thời ngài cũng lên án bạo lực do sự thịnh nộ gây ra. Và Ðức Thánh cha mời gọi: "Chúng ta hãy suy nghĩ đến hai đoạn Sách Thánh: sự phẫn nộ của dân chúng ở Hội đường Nazareth và sự phẫn nộ của tướng Naaman, vì họ không hiểu sự đơn sơ của Thiên Chúa chúng ta".

(Vatican News 16-3-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page