Bãi bỏ cuộc hành hương

của quân nhân quốc tế tại Lộ Ðức

 

Bãi bỏ cuộc hành hương của quân nhân quốc tế tại Lộ Ðức.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Lourdes (RVA News 16-03-2020) - Cuộc hành hương của các quân nhân quốc tế lần thứ 62, dự kiến từ ngày 13 đến 19 tháng 5 năm 2020 bị hủy bỏ vì dịch Coronavirus, như thông báo của Ðức cha Antoine Romanet, Giám mục giáo hạt quân đội Pháp.

Ðức cha Werner Freistetter, Giám mục giáo hạt quân đội Áo và cha Tổng đại diện Leszek Ryzka lấy làm tiếc vì cuộc hành hương, với sự tham dự của nhiều vị lãnh đạo quân đội Áo, không tiến hành được trong năm nay, nhưng "sức khỏe của tất cả mọi người là điều chiếm ưu tiên hơn".

Cuộc hành hương năm 2021 của các quân nhân quốc tế sẽ tiến hành từ ngày 19 đến 25 tháng 5 năm 2021.

Hồi năm 2019, 15,000 quân nhân từ 40 quốc gia đã tham dự cuộc hành hương quốc tế lần thứ 61 của các binh sĩ, tại Lộ Ðức từ ngày 16 đến 20 tháng 5 năm 2019, với chủ đề là: "Hãy tìm kiếm và theo đuổi hòa bình". Ðây cũng là cuộc biểu dương hòa bình lớn nhất của các binh sĩ nam nữ thuộc các lực lượng quân đội Âu châu. Nhiều phái đoàn do các vị Giám mục Tổng Tuyên úy quân đội hướng dẫn.

(KP 13-3-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page