Hội đồng Giám mục Pháp

bãi bỏ các khóa họp

 

Hội đồng Giám mục Pháp bãi bỏ các khóa họp.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Paris (RVA News 14-03-2020) - Hôm 13 tháng 3 năm 2020, Hội đồng Giám mục Pháp đã thông báo quyết định bãi bỏ các khóa họp, hội nghị và cả đại hội các giám mục Pháp tại Lộ Ðức.

Các giám mục Pháp dự kiến sẽ nhóm đại hội mùa xuân tại Lộ Ðức, từ ngày 31 tháng 3 đến ngày 03 tháng 4 năm 2020, nhưng nay sinh hoạt này được hoãn lại.

Hội đồng Giám mục Pháp đã thông báo quyết định trên đây, sau khi tổng thống Pháp Emmanuel Macron đưa ra nhiều quyết định trước nạn dịch Cororanvirus, trong đó có việc đóng cửa các trường học và đại học kể từ thứ Hai 16 tháng 3 năm 2020.

Ông Macron nói: "Con cái chúng ta và những người trẻ, cho dù nhiều khi chúng không có triệu chứng, nhưng lại là những người làm cho virus lan tràn mau lẹ nhất". Ông cũng khuyến khích các xí nghiệp tăng cường việc làm tại gia, đồng thời ông yêu cầu khối 7 cường quốc G-7 đối phó với vấn đề khẩn cấp này.

Tổng thống Macron cảnh giác dân Pháp rằng: "Chúng ta mới chỉ ở giai đoạn đầu của nạn dịch này. Khắp nơi ở Âu châu dịch lan rộng và gia tăng cường độ. Ưu tiên tuyệt đối là sức khỏe của chúng ta".

(HÐGM Pháp 13-3-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page