Ðức Thánh cha cầu nguyện

cho các gia đình trong đại dịch Coronavirus

 

Ðức Thánh cha cầu nguyện cho các gia đình trong đại dịch Coronavirus.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 14-03-2020) - Trong thánh lễ lúc 7 giờ sáng thứ sáu, ngày 14 tháng 3 năm 2020, Ðức Thánh cha Phanxicô đặc biệt cầu nguyện cho các gia đình đang gặp khó khăn trong việc duy trì an bình, vui tươi và can đảm. Ngài cũng cầu nguyện cho những người khuyết tật.

Ðây là thánh lễ trực tuyến thứ sáu Ðức Thánh cha cử hành không có giáo dân từ bên ngoài nhà trọ tham dự. Ðầu thánh lễ, Ðức Thánh cha nói: "Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho các bệnh nhân trong nạn dịch hoàn cầu này. Hôm nay, tôi muốn xin các tín hữu cầu nguyện cách riêng cho các gia đình: nhiều gia đình bỗng chốc có các con cái phải ở nhà, bởi lẽ trường học đóng cửa vì lý do an ninh, và họ phải xử lý một trình trạng khó khăn, phải xử lý khéo léo, trong an bình và vui tươi. Ðặc biệt chúng ta cầu nguyện cho những gia đình có người khuyết tật. Các trung tâm đón tiếp ban ngày cho những người khuyết tật bị đóng cửa, và họ phải ở lại trong gia đình. Chúng ta cầu cho những gia đình để họ đừng mất an bình trong lúc này và tiếp tục tiến bước trong can đảm và vui tươi".

Bài giảng của Ðức Thánh cha

Trong bài giảng, Ðức Thánh cha đã nói về dụ ngôn người con trai hoang đàng và người cha đầy lòng xót thương (Lc 15,1-3.11-32). Ðức Thánh cha phân tích thái độ của ba nhân vật: người cha, người con cả và người con hoang đàng trở về cùng cha. Ðức Thánh cha nhấn mạnh thái độ của người con cả sống trong nhà cha mà không cảm thấy mình ở nhà cha, nghĩa là không có tương quan với cha như người con, không có tương quan huynh đệ, và chỉ có tương quan của những đồng nghiệp, hay như người ở trọ.

Ðức Thánh cha nhận xét rằng: "Trong Giáo Hội cũng có bao nhiêu người có thái độ như người con cả. Họ ở trong Giáo hội mà cảm thấy mình là chủ nhân. Họ có một con tim bị vây kín những quan niệm của họ về tình phụ tử, về lối sống".

Và Ðức Thánh cha kể lại chuyện một linh mục cao niên vốn một nhà giải tội nổi tiếng và từng là thừa sai, rất yêu mến Giáo hội. Vị ấy nói về một linh mục trẻ rất tự tin và nghĩ rằng mình có giá, có các quyền trong Giáo hội. Nhưng linh mục cao niên ấy nói: "Tôi cầu xin Chúa đặt một vỏ chuối dưới chân linh mục ấy để trượt ngã, và điều này sẽ mưu ích cho linh mục trẻ đó, cho linh mục ấy phạm tội để cần xin ơn tha thứ và tìm được Chúa Cha".

Và Ðức Thánh cha kết luận rằng: "Dụ ngôn này của Chúa là một câu trả lời cho những người phê bình Chúa vì đã đi với những người tội lỗi. Ngày nay, trong Giáo hội cũng có bao nhiêu người phê bình những người đến gần những người túng thiếu, những người khiêm hạ. Xin Chúa ban cho chúng ta ơn được hiểu đâu là vấn đề".

(Vatican News 14-3-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page