Hội đồng Giám mục Italia

dành 10 triệu Euro cho Caritas

 

Hội đồng Giám mục Italia dành 10 triệu Euro cho Caritas.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (RVA News 15-03-2020) - Hôm 12 tháng 3 năm 2020, Hội đồng Giám mục Italia đã quyết định dành 10 triệu Euro để hỗ trợ các hoạt động của tổ chức Caritas tại nước này, trong cuộc chiến chống dịch Coronavirus.

Ngân khoản này, rút từ số tiền thuế, gọi là "8 phần ngàn" các tín hữu Công giáo đóng cho Giáo hội và số tiền do các ân nhân khác đóng góp, sẽ được dùng để ưu tiên giúp đỡ các gia đình nghèo, những người già lẻ loi, bị thương tổn nhiều trong cuộc khủng hoảng hiện nay vì nạn dịch.

220 Caritas giáo phận tại Italia sẽ quyết định và thi hành về việc trợ giúp cụ thể cho các gia đình túng thiếu: từ việc cung cấp lương thực, cho đến việc nâng đỡ tinh thần cho những người già và bệnh nhân.

Ngoài ra, Caritas Italia cũng tái kêu gọi tất cả mọi người hãy liên đới, hỗ trợ những sáng kiến và can thiệp của các giáo phận, các Caritas địa phương nhắm nâng đỡ những người yếu thế nhất trong tình trạng hiện nay.

(Ansa 13-3-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page