Ðức Thánh cha cầu mong các vị chủ chăn

đồng hành với dân Chúa trong cuộc khủng hoảng

 

Ðức Thánh cha cầu mong các vị chủ chăn đồng hành với dân Chúa trong cuộc khủng hoảng.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 14-03-2020) - Ðức Thánh cha Phanxicô cầu nguyện cho các bệnh nhân và cả các mục tử để họ đưa ra những biện pháp không để dân Chúa lẻ loi, nhưng đồng hành với họ nhờ sự an ủi của Lời Chúa, các bí tích và kinh nguyện.

Ngài bày tỏ ý nguyện trên đây đầu thánh lễ trực tuyến, lúc 7 giờ sáng ngày 13 tháng 3 năm 2020, tại nguyện đường nhà trọ thánh Marta ở Vatican. Ðức Thánh cha nói: "Trong những ngày này, chúng ta hiệp với các bệnh nhân, các gia đình đang chịu đau khổ bị nạn dịch hoàn cầu này. Và hôm nay tôi cũng muốn cầu cho các vị chủ chăn đồng hành với dân Chúa trong cuộc khủng hoảng này; xin Chúa ban cho họ sức mạnh và các khả năng chọn lựa những phương thế tốt đẹp nhất để giúp đỡ. Các biện pháp ngặt nghèo không luôn luôn là tốt, vì thế chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Linh ban cho các mục tử khả năng và sự phân định mục vụ để các vị đề ra các biện pháp không để dân thánh của Chúa bị lẻ loi. Ước gì dân Chúa cảm thấy được các vị mục tử đồng hành và được sự an ủi của Lời Chúa, các bí tích và kinh nguyện".

Trong bài giảng thánh lễ, Ðức Thánh cha đã diễn giải bài Tin mừng về dụ ngôn những người làm vườn nho sát nhân, đã giết chết người con thừa tự của chủ vườn nho, để chiếm gia sản. Dụ ngôn phản ánh sự phản bội của dân Chúa đối với hồng ân Chúa đã ban cho họ.

(Vatican News 13-3-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page