Ðức Thánh cha kêu gọi cầu nguyện

cho các vị hữu trách và dân nghèo

 

Ðức Thánh cha kêu gọi cầu nguyện cho các vị hữu trách và dân nghèo.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 12-03-2020) - Trong thánh lễ lúc 7 giờ sáng hôm 12 tháng 3 năm 2020, tại nhà trọ thánh Marta, Ðức Thánh cha Phanxicô kêu gọi cầu nguyện cho những người có trách nhiệm, đưa ra những quyết định về dịch coronavirus, và đồng thời không quên những người túng thiếu, các trẻ em đang đói và những người tị nạn chiến tranh.

Ðây là thánh lễ trực tuyến thứ tư Ðức Thánh cha cử hành tại nguyện đường nhà trọ thánh Marta, ở Vatican và ngài đưa ra lời mời gọi trên đây trong lời dẫn nhập đầu thánh lễ.

Ðức Thánh cha cũng không quên xin cầu nguyện cho các bệnh nhân và gia đình họ, cho các cha mẹ và trẻ em ở nhà. Ðức Thánh cha nhận xét rằng nhiều khi chính quyền phải đưa ra những biện pháp không làm dân chúng hài lòng, nhưng họ làm vì ích lợi của chúng ta. Vì thế, cần cầu nguyện cho các chính quyền.

Bài giảng của Ðức Thánh cha

Trong bài giảng, Ðức Thánh cha diễn giải về bài Tin mừng kể lại dụ ngôn về người phú hộ quên lãng người nghèo khó Lazzaro trước cửa nhà. Ngài nhắn nhủ các tín hữu đừng dửng dưng, lãnh đạm trước thảm cảnh của bao nhiêu người, nhất là các trẻ em đang chịu đói, hoặc phải trốn chạy chiến tranh và chỉ gặp trước mặt những bức tường.

Nhắc đến sự kiện người phú hộ biết rõ có người nghèo trước cửa nhà mình và cả tên người nghèo ấy là Lazzaro, nhưng ông ta chẳng biết động lòng, cảm thương trước thảm trạng của người khác. Ðó là tình trạng những thông tin đi tới tâm hồn. Ðức Thánh cha nói: "Cả điều đó cũng xảy ra đối với chúng ta. Tất cả chúng ta biết về thảm trạng đó qua các phương tiện truyền thông, biết bao nhiêu trẻ em đang chịu đói ngày nay, không có thuốc men cần thiết, không được cắp sách đến trường, nhưng những tin tức ấy không đi tới tâm hồn chúng ta. Có một vực thẳm dửng dưng trước đau khổ của Lazzaro... Có lẽ ở Roma này chúng ta quá quan tâm, bận rộn đến những nhu cầu của chúng ta mà quên các trẻ em bị đói, quên dân nghèo ở biên giới các nước, đang tìm kiếm tự do, những người di dân buộc lòng phải trốn chạy đói khổ và chiến tranh, nhưng họ chỉ tìm thấy một bức tường, những hàng rào kẽm gai không để họ đi qua.."

Và Ðức Thánh cha kết luận rằng: "Ngày hôm nay, chúng ta hãy cầu xin Chúa ơn đừng để mình rơi vào tình trạng dửng dưng, ơn làm sao để tất cả những tin tức về đau khổ của con người, đi vào tâm hồn và thúc đẩy chúng ta làm một cái gì đó cho tha nhân".

(Vatican News 12-3-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page