Giáo xứ nhà tù ở Padova

soạn Suy niệm Ðàng thánh giá

 

Giáo xứ nhà tù ở Padova soạn Suy niệm Ðàng thánh giá.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 12-03-2020) - Giáo xứ nhà tù "Hai dinh thự", Due Palazzi, ở thành phố Padova, bắc Italia, phụ trách soạn các bài suy niệm Ðàng thánh giá trọng thể Ðức Thánh cha cử hành tối Thứ Sáu Tuần Thánh ngày 10 tháng 4 năm 2020.

Ðức Thánh cha Phanxicô cho biết như trên, trong thư gửi báo "Il Mattino di Padova", Buổi sáng Padova, và được phổ biến hôm 10 tháng 3 năm 2020. Trong thư, có đoạn ngài viết: "Ðau khổ và chết chóc mà anh chị em đang trải qua, cũng như tại nhiều nơi khác ở Italia, vì dịch Coronavirus, đối với tôi là lý do để cầu nguyện và bày tỏ sự gần gũi... Cả trong lúc này, Thiên Chúa đang nói với chúng ta, vì thế, con người có nghĩa vụ biết đón nhận, qua tiếng nói ấy, một sự hướng dẫn để tiếp tục xây dựng dưới thế này một phần Nước Chúa".

Cộng tác vào việc soạn các bài suy niệm cho 14 chặng Ðàng thánh giá, dưới sự hướng dẫn của cha Marco Pozza, tuyên úy nhà tù "Hai dinh thự", có 1 tù nhân, một nhân viên cảnh sát nhà tù, một người thiện nguyện, gia đình của 1 tù nhân, một thẩm phán giám sát, một viên chức về sư phạm. Cũng nên nói thêm rằng năm 2020, thành phố Padova được chọn làm "Thủ đô Âu châu về thiện nguyện 2020".

(Vatican News 10-3-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page