Ðền thờ và Quảng trường thánh Phêrô

bị đóng vì Coronavirus

 

Ðền thờ và Quảng trường thánh Phêrô bị đóng vì Coronavirus.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 11-03-2020) - Phòng báo chí Tòa Thánh thông báo: để tránh sự lan tràn dịch Coronavirus, Quảng trường thánh Phêrô và Ðền thờ tại đây bị đóng cửa từ ngày 10 tháng 03 năm 2020 đối với các du khách và các cuộc viếng thăm có hướng dẫn.

Thông cáo cũng cho biết nhà thuốc tây và siêu thị ở nội thành Vatican, tuy vẫn mở cửa, nhưng số người được vào hai nơi này mỗi lần tùy thuộc số lượng khoảng trống bên trong lúc đó, để tránh tình trạng quá đông người, dễ làm lây virus.

Các biện pháp trên đây cùng với một vài biện pháp khác được áp dụng cho đến ngày thứ Sáu 03 tháng 04 năm 2020.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page