Hội đồng Giám mục Croát và Bosnie

thiết lập tử đạo thư

 

Hội đồng Giám mục Croát và Bosnie thiết lập tử đạo thư.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Banja Luka (RVA News 11-03-2020) - Hôm 02 tháng 03 năm 2020, Hội đồng Giám mục hai nước Croát và Bosnie đã nhóm họp thường niên tại thành phố Banja Luka, ở miền bắc Bosnie Herzegovine để thảo luận về sự cộng tác với nhau trong nhiều lãnh vực, và đã quyết định thiết lập một tử đạo thư, ghi danh tánh và tiểu sử của các nạn nhân của các chế độ độc tài tại hai nước.

Khóa họp được đặt dưới quyền chủ tọa của Ðức cha Zelimar Puljic, Tổng giám mục giáo phận Zadar, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Croát, và của Ðức Hồng y Vinko Puljic, Tổng giám mục Sarajevo, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bosnie Herzegovine.

Trong khóa họp, các giám mục đặc biệt đề cập đến các nhu cầu mục vụ của các tín hữu di cư người Croát và Bosni cần đáp ứng.

Về việc thiết lập cuốn tử đạo thư, Ðức cha Franjo Komarica, Giám mục giáo phận Banja Luka ở Bosnie, nhiệt liệt cổ võ sự cộng tác giữa hai Hội đồng Giám mục, trong việc thu thập các tin tức về cuộc sống và cuộc tử đạo của các tín hữu Công giáo bị sát hại dưới các chế độ độc tài, thời cộng sản Yugoslavie, cũng như trong cuộc chiến tranh vùng Balkan.

Cũng trong khóa họp, các giám mục bàn tới việc soạn và lập danh sách các thánh ca theo các truyền thống của hai nước, do hai Ủy ban giám mục về phụng vụ xúc tiến. Ngoài ra có tuần lễ liên đới với Giáo hội, qua các cuộc lạc quyên. Trong dịp này, tổ chức Caritas đã tường trình hoạt động, các ngân khoản lạc quyên được và việc tài trợ các dự án khác nhau với các ngân khoản đó.

Tuy là hai quốc gia khác nhau, nhưng đại đa số các tín hữu Công giáo tại Croát và Bosnie là những người nói tiếng Croát

(Vatican News Fr 9-3-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page