Ðức Hồng y Collins phê bình

luật trợ tử tại Canada

 

Ðức Hồng y Collins phê bình luật trợ tử tại Canada.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Toronto (RVA News 11-03-2020) - Ðức Hồng y Christopher Collins, Tổng giám mục giáo phận Toronto, phê bình luật trợ tử đang được quốc hội nước này cứu xét và nhận định rằng: "Canada đang chấp nhận cái chết theo yêu cầu".

Canada đã có luật làm cho chết êm dịu từ năm 2016 và cách đây hơn 2 tuần, một dư luật mới tên là C-7, cũng được gọi là MAiD "Trợ giúp y khoa trong cái chết", đã được đệ trình quốc hội với mục đích cho phép trợ tử dễ dàng và mau lẹ hơn, và cả những người không bị bệnh ở giai đoạn cuối đời cũng có thể được một bác sĩ chích thuốc giúp cho chết."

Trong bài xã luận đăng trên báo The Star, Ngôi Sao, số ra ngày 02 tháng 03 năm 2020, Ðức Hồng y Collins, Giám mục giáo phận lớn nhất tại Canada, nhấn mạnh rằng "các biện pháp trị liệu chống đau, các phương thế và thủ tục khác có thể được sử dụng hữu hiệu để trợ giúp y khoa cho những người đang qua đời. Nhưng dự luật C-7 không sử dụng các biện pháp đó. Nó có nghĩa là chích thuốc độc cho những người không ở tình trạng đang chết để họ có thể chết".

Ðức Hồng y tố giác rằng, như thế "mỗi bệnh nặng hoặc không chữa trị được, hay một khuyết tật, đều có thể làm cho một người có thể được làm cho chết êm dịu".

Tại Canada, những người được chấp thuận cho trợ tử không được tự mình chích thuốc độc để chết và phần lớn các bệnh nhân yêu cầu các bác sĩ chích độc dược cho họ.

Dự luật C-7 cũng bãi bỏ điều kiện phải đợi 10 ngày, từ khi được chấp thuận cho trợ tử đến khi được trao thuốc độc cho những người hội đủ điều kiện để có thể được giúp cho chết".

Ðức Hồng y Collins nhận xét rằng "Ðể được nhận vào phòng tập thể dục hoặc mua một căn hộ ở chung cư thì có danh sách chờ đợi, còn để được trợ tử thì không phải chờ đợi gì". Tóm lại, đây là một chương mới trong việc trợ tử, và thế là Canada có luật cho trợ tử mau lẹ hơn bất kỳ nước nào khác trên thế giới.

(Aci 9-3-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page