Những thay đổi

trong sinh hoạt của Ðức Thánh cha

 

Những thay đổi trong sinh hoạt của Ðức Thánh cha.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 07-03-2020) - Phòng Báo chí Tòa Thánh thông báo những thay đổi trong sinh hoạt của Ðức Thánh cha trong những ngày tới.

Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết để tránh nguy cơ gia tăng lan tràn Virus Corona, cũng gọi là Covid-19, buổi đọc kinh Truyền tin với Ðức Thánh cha trưa Chúa nhật 08 tháng 03 năm 2020 này sẽ không diễn ra tại Quảng Trường thánh Phêrô, và Ðức Thánh cha cũng không xuất hiện tại cửa sổ Văn phòng Giáo hoàng tại dinh Tông Tòa, nhưng sẽ diễn ra tại Thư Viện ở dinh Tông Tòa và được truyền đi qua Internet từ Vatican News cũng như các màn hình tại Quảng trường Thánh Phêrô để các tín hữu có thể tham dự.

Cũng vậy, buổi tiếp kiến chung hằng tuần sáng thứ Tư 11 tháng 03 năm 2020, sẽ được tiến hành và truyền đi theo cùng một thể thức vừa nói.

Lý do của sự thay đổi này, là để không cần sự kiểm soát an ninh các tín hữu khi vào Quảng trường Thánh Phêrô, như nhà chức trách Italia yêu cầu, hầu tránh lan tràn virus Corona.

Ngoài ra, theo qui định của Sở y tế và vệ sinh Vatican, cho đến Chúa nhật 15 tháng 03 năm 2020, việc tham dự thánh lễ của các tín hữu tại Nguyện đường nhà trọ thánh Marta ở nội thành Vatican bị tạm ngưng. Ðức Thánh cha sẽ cử hành thánh lễ riêng.

(Sala Stampa 7-3-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page