Ðại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc

ở Genève bênh vực tự do tôn giáo

 

Ðại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở Genève bênh vực tự do tôn giáo.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Genève (RVA News 06-03-2020) - Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên HIệp Quốc ở Genève, Thụy Sĩ, Ðức Tổng giám mục Ivan Jurkovic, mạnh mẽ phản đối phúc trình của tổ chức nhân quyền của Liên Hiệp Quốc coi nhẹ tự do tôn giáo, tín ngưỡng, được trình bày hôm 02 tháng 03 năm 2020, tại khóa họp thứ 43 của Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc đang nhóm tại Genève. Ðức Tổng giám mục gọi bản phúc trình này là "không thể chấp nhận được và có tính chất gây hấn".

Trong bài tham luận, Ðức Tổng giám mục Jurkovic bày tỏ quan tâm lớn vì sự kiện "nhiều điểm trong bản phúc trình đề nghị coi tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng và quyền phản kháng lương tâm là điều thứ yếu, phụ thuộc, so với các quyền khác của con người. Ðức Tổng giám mục nhận định rằng những điểm đó biểu lộ một thứ "thực dân hóa ý thức hệ" từ phía một số quốc gia và tổ chức quốc tế. Vì thế, bản phúc trình đó, ít là một phần, thực là một cuộc tấn công tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng và lương tâm".

Nội dung phúc trình

Bản phúc trình bị Ðại diện Tòa Thánh phê bình tên là A/HRC/43/48 nói về "tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng và sự bình đẳng về giống", trong đó dường như người ta chỉ tập trung vào việc cổ võ một quan điểm về xã hội con người, không được tất cả mọi người đồng ý và cũng không phản ánh thực tại xã hội, văn hóa và tôn giáo của nhiều dân tộc, thay vì nhắm bảo vệ những người nam nữ, thuộc bất kỳ tín ngưỡng nào, đang bị bách hại hoặc kỳ thị".

Phúc trình quên cố gắng của các đại diện tôn giáo. Ðức Tổng giám mục Jurkovic cũng tố giác rằng bản phúc trình không hề nhắc đến những cố gắng của các đại diện tôn giáo, can thiệp để sớm ngăn chặn sự đổ máu những người vô tội và chấm dứt chiến tranh". Ðức Tổng giám mục nhắc đến diễn văn của Ðức Thánh cha Phanxicô trước ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh ngày 07 tháng 01 năm 2019, trong đó ngài tố giác sự gia tăng trong các tổ chức quốc tế những thế lực và các nhóm theo đuổi lợi lộc riêng, áp đặt những quan điểm và ý tưởng của họ, khơi lên những hình thức mới của thực dân ý thức hệ, nhiều khi không tôn trọng căn tính, phẩm giá và sự nhạy cảm của các dân tộc...

Và Ðức Tổng giám mục Jurkovic kết luận rằng: "Thật là một điều đáng buồn và gây ngạc nhiên, vì thường có những phản phúc trình của Liên Hiệp Quốc, thay vì bảo vệ quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng và lương tâm của con người thì lại tấn công các quyền mà lẽ ra họ phải bảo vệ".

(Vatican News 4-3-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page