Thiết lập

Ðền thánh Ðức Mẹ thinh lặng

 

Thiết lập Ðền thánh Ðức Mẹ thinh lặng.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Avezzano (RVA News 05-03-2020) - Theo sự gợi ý của Ðức Thánh cha Phanxicô, Ðền thánh Ðức Mẹ Thinh Lặng đang được thiết lập và sẽ được khánh thành trong tháng 5 năm 2020, tháng hoa kính Ðức Mẹ.

Ðức Thánh cha đã từng nói: "Thật là đẹp nếu có một nơi, một nhà thờ, trong đó chúng ta cố thể làm việc phụng tự công khai kính Ðức Mẹ Thinh Lặng".

Ðền thánh này được đặt tại nhà thờ Thánh Phanxicô Assisi, cạnh tu viện của các cha dòng Capuchino ở Avezzano, thành phố có 42,000 dân cư, thuộc miền Abruzzo và cách Roma 106 cây số về hướng đông bắc. Thánh đường này bị bỏ hoang từ 10 năm nay và thuộc quyền sở hữu của tỉnh dòng Capuchino Abruzzo. Theo dự án, Ðền thánh này sẽ trở thành nơi đào tạo và tăng trưởng tâm linh, được giao cho cha Emiliano Antenucci linh hoạt.

Cha Antenucci thực hành linh đạo thinh lặng từ nhiều năm nay, đi từ sự chăm chú quan sát xã hội ngày nay, bị ngộ độc vì những tiếng ồn ào huyên náo, với bao nhiêu tiếng nói thừa thãi vô ích. Thinh lặng là khung cảnh hữu hiệu duy nhất không những để lắng nghe Thiên Chúa nhưng cả tha nhân nữa. Vì thế, Ðền Thánh Ðức Mẹ Thinh Lặng trở thành thuốc giải độc chống lại "chế độ độc tài" của ồn ào và những chuyện tầm phào, những lời nói vô ích và ác ý.

Ý hướng trên đây được Ðức Thánh cha Phanxicô đánh giá cao, và ngày 24 tháng 03 năm 2019, ngài đã viết thư ủng hộ sáng kiến thành lập Ðền Thánh.

Cha Emiliano, cùng với cha Giám tỉnh và với phép của cha Bề trên Tổng quyền dòng Capuchino đã chọn nhà thờ thánh Phanxicô Assisi và tu viện của các cha dòng này ở thành Avezzano. Sau cùng, chính Ðức Thánh cha đã liên lạc với Ðức cha Pietro Santoro, Giám mục giáo phận Marsi sở tại, và Ðức cha rất vui mừng đón nhận Ðền thánh này trong giáo phận thuộc quyền, theo ý muốn của Ðức Thánh cha.

(Newsterremarsicane 2-3-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page