Sứ thần Tòa Thánh

tái kêu gọi Hội đồng Giám mục Ðức

 

Sứ thần Tòa Thánh tái kêu gọi Hội đồng Giám mục Ðức.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Mainz (RVA News 05-03-2020) - Ðức Tổng giám mục Nikola Eterovic, Sứ thần Tòa Thánh tại Ðức, tái nhắc nhở cho các giám mục Ðức về việc loan báo Tin Mừng như công tác đầu tiên của Giáo hội, theo tinh thần thư Ðức Thánh cha Phanxicô gửi dân Chúa tại Ðức.

Ðức Tổng giám mục Eteroric, người Croát, bày tỏ lập trường trên đây trong diễn văn chiều ngày 02 tháng 03 năm 2020, nhân dịp khai mạc đại hội mùa xuân của Hội đồng Giám mục Ðức, tại thành phố Mainz. Ðức Sứ thần nhắc lại rằng trong thư gửi dân Chúa tại Ðức hồi tháng 6 năm ngoái, nhân dịp Giáo hội tại nước này chuẩn bị Con đường công nghị, Ðức Thánh cha kêu gọi hãy mạnh mẽ công bố Sứ điệp Kitô chân chính trong xã hội ngày nay, thay vì quá chú tâm vào những vấn đề cơ cấu tổ chức Giáo hội.

Ðức Tổng giám mục Eterovic cũng nhấn mạnh rằng truyền thống đích thực của Giáo hội không phải là một kho tàng tĩnh hoặc là một đồ vật giữ trong viện bảo tang, nhưng là một căn cội của một cây đang tăng trưởng... Truyền thống ngàn đời của Giáo hội chứng tỏ hoạt động của Thiên Chúa nơi dân của Ngài và chúng ta có nghĩa vụ duy trì ngọn lửa sinh động thay vì chỉ ủ các tro tàn".

Ðức Sứ thần Tòa Thánh nhắc đến hai lần Tông thư của Ðức Thánh cha về miền Amazzonia, trong đó người khẳng định rằng việc loan báo Tin Mừng sinh động là một ưu tiên không thể thiếu được, và theo Ðức Sứ thần, điều này cũng có giá trị đối với Giáo hội tại Ðức.

Bầu chủ tịch mới của Hội đồng Giám mục

Trong đại hội đang tiến hành tại Mainz, hôm 03 tháng 03 năm 2020, đa số các giám mục Ðức đã bầu Ðức cha Georg Batzing, 58 tuổi, Giám mục giáo phận Limburger, làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ðức với nhiệm kỳ sáu năm, kế nhiệm Ðức Hồng y Reinhard Marx, Tổng giám mục giáo phận Munich.

Tuyên bố sau khi đắc cử, Ðức cha Batzing cho biết việc xử lý xì căng đan lạm dụng tính dục là một trong những thách đố chính đối với Giáo hội tại Ðức, đồng thời cho biết ngài sẽ tiếp tục dân thân theo Con đường Công nghị, trong việc xây dựng tương lai Giáo hội tại nước này. Ðức cha xác tín qua con đường đó, có sự đồng hành mới giữa các giáo dân và giám mục. Ngoài ra, Ðức cha Batzing đặc biệt nhấn mạnh đến việc đối thoại giữa các Giáo hội Kitô: Năm tới đây tại thành phố Frankfurt, thuộc giáo phận Limburger, có Ðại hội đại kết kỳ III của các Giáo hội Kitô tại Ðức.

Giáo phận này hiện có khoảng 608 ngàn tín hữu Công giáo và cho đến nay, Ðức cha Batzing là Chủ tịch Tiểu Ban Giám mục Ðức về đối thoại liên tôn và là thành viên Ủy ban Giám mục về Giáo hội hoàn vũ.

(KNA 3-3-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page