Hơn một nửa các thừa sai Tây Ban Nha

đang hoạt động tại 20 nước Nam Mỹ

 

Hơn một nửa các thừa sai Tây Ban Nha đang hoạt động tại 20 nước Nam Mỹ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Madrid (RVA News 04-03-2020) - Giáo hội Công giáo tại Tây Ban Nha hiện có hơn 400 thừa sai nam nữ hoạt động truyền giáo tại nước ngoài, trong đó hơn 1 nửa, tức là 208 vị, phục vụ tại 20 nước Nam Mỹ, đông nhất tại Perù.

Toledo là giáo phận Tây Ban nha gửi nhiều linh mục thừa sai nhất, với 24 vị, tiếp kiến là Burgos với 17 linh mục thừa sai.

Những con số trên đây được công bố, nhân ngày "Mỹ châu la tinh", cử hành hôm Chúa nhật 1 tháng 3 năm 2020, với chủ đề: "Ðể họ được sự sống trong Chúa". Từ năm 1949, ngày này vẫn được cử hành hằng năm tại Tây Ban Nha vào Chúa nhật đầu tháng 3, để nhấn mạnh sự phục vụ của các linh mục giáo phận từ Tây Ban Nha đến phục vụ tại các nước Mỹ châu la tinh.

Nhân ngày này, Ðức cha Joseba Segura Etxezarra, Giám mục phụ tá giáo phận Bilbao đã cử hành thánh lễ truyền hình từ giáo xứ Ðức Mẹ Mỹ châu ở Madrid.

Sứ điệp của Ðức Hồng y Ouellet

Mặt khác, trong một sứ điệp về ngày Mỹ Châu La tinh, Ðức Hồng y Marc Ouellet, người Canada, Tổng trưởng Bộ Giám mục, kiêm Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ Châu La tinh, đã khích lệ các thừa sai Tây Ban Nha, các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân, tiếp tục dấn thân kiên trì trong việc loan báo Tin Mừng, cổ võ một cuộc gặp gỡ phong phú về đức tin giữa các dân tộc. Ðức Hồng y nhắc đến nhiều thách đố đang được đề ra cho Mỹ châu la tinh, như nạn bóc lột tài nguyên và người, nạn đầu cơ, chênh lệch xã hội, bất công, bạo lực, gạt bỏ, bất an xã hội, nghiện ngập, di cư và thực thân ý thức hệ do các cơ quan truyền thông mạnh mẽ.

Ðức Hồng y Ouellet khẳng định rằng: "Sự phát triển hòa hợp của các xã hội và căn tính Công giáo của các dân tộc Mỹ châu La tinh tùy thuộc sự phong phú của cuộc gặp gỡ, của viễn tượng đời sống thần linh và trong sự sung mãn về tình người. Kinh nghiệm về đời sống thừa sai luôn chứng tỏ một bước nhảy vọt hướng về tình yêu cụ thể, mà đức bác ái truyền giáo được Giáo Hội nói lên một xác tín chắc chắn về cuộc gặp gỡ với tha nhân, trong việc loan báo, sống Tin Mừng và xây dựng Nước Chúa".

(Vatican News 1-3-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page