Ðền thánh Ðức Mẹ của Sự Thinh lặng

sẽ được thiết lập tại Ý

 

Ðền thánh Ðức Mẹ của Sự Thinh lặng sẽ được thiết lập tại Ý.

Ngọc Yến

Avezzano (Vatican News 3-03-2020) - "Thật là điều tốt lành khi có một nơi dành riêng cho việc tôn kính Ðức Mẹ của Sự Thinh lặng", Ðức Thánh Cha Phanxicô đã bày tỏ như trên trong một lá thư tay ủng hộ một dự án rất đặc biệt: thành lập Ðền thánh Ðức Mẹ của Sự Thinh lặng ở Avezzano, gần nhà thờ Thánh Phanxicô Assisi và tu viện Capucino ở Avezzano.

Theo cha Emiliano Antenucci, sẽ là người hướng dẫn và linh hoạt tại Ðền Thánh, thì vào tháng 5 năm 2020 Ðền thánh sẽ mở cửa. Ðền thánh tại số 8 đường Lago di Scanno sẽ là dự án mang lại giá trị lớn về mặt xã hội và Giáo hội, vì Ðền Thánh chính là nơi đào tạo và phát triển đời sống thiêng liêng.

Việc tôn kính sự thinh lặng, mà cha Emiliano đã thực hành trong nhiều năm tại Ðền Thánh nảy sinh từ sự quan sát cẩn thận xã hội đương đại đang bị tiếng ồn và những tiếng nói không cần thiết làm ô nhiễm. Thinh lặng là hệ thống hiệu quả duy nhất để lắng nghe tiếng Chúa và lắng nghe người khác. Vì thế, Ðức Mẹ của Sự Thinh Lặng trở thành một phương dược tốt chống lại "sự huyên thuyên" của tiếng ồn và của những cuộc "tán gẫu" bằng những lời vô ích và gây hại.

Ðức Mẹ của Sự Thinh lặng là một khái niệm mà Ðức Thánh Cha Phanxicô ủng hộ và đánh giá rất cao. Ðiều này được Ðức Thánh Cha bày tỏ trong một thư tay được viết vào ngày 24 tháng 3 năm 2019, quyết định thành lập của Ðền Thánh. (Terremarsicane 02/3/2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page