Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Ðức

gia tăng phòng ngừa virus corona

 

Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Ðức gia tăng phòng ngừa virus corona.

Hồng Thủy

Lourdes (Vatican News 2-03-2020) - Ðền thánh Ðức Mẹ Lộ Ðức ở Pháp đã đóng cửa tất cả các suối nước Ðức Mẹ, nơi các bệnh nhân xuống tắm để xin ơn chữa lành, và bắt đầu theo dõi tất cả khách hành hương để tránh lây nhiễm virus corona.

Một biện pháp quyết liệt được đưa ra sau tuyên bố của Bộ trưởng Bộ Y tế Pháp cấm tất cả các buổi tụ họp công cộng có hơn 5,000 người. Ban lãnh đạo của đền thánh đã thực hiện yêu cầu của nhà chức trách, ngay lập tức phổ biến các điều khoản mới nhất trên toàn thế giới.

Các cuộc hành hương vẫn được tiếp tục

Các cuộc hành hương sẽ tiếp tục và sẽ không bị gián đoạn ngay cả khi có một đội giám sát y tế giám sát các điều kiện chung. "Ðến nay, chúng tôi sẽ tiếp tục chào đón các nhóm cũng như các cá nhân. Nhưng để phòng ngừa, các suối tắm đã bị đóng cửa cho đến khi có thông báo mới."

Tiếp tục cầu nguyện và tin tưởng vào Ðức Mẹ Lộ Ðức

Các cuộc hành hương lớn sẽ bắt đầu vào Chúa Nhật Lễ Lá, ngày 05 tháng 04 năm 2020. "Chúng tôi sẽ điều chỉnh tất cả các biện pháp theo diễn biến của tình hình và theo yêu cầu từ Bộ Y tế". Trong khi đó, các cơ sở của trung tâm thánh mẫu đã được trang bị các quy trình khẩn cấp để kiểm tra xem có bệnh nhân hoặc người chăm sóc nào có các triệu chứng tương tự như bị nhiễm virus corona hay không. Trung tâm Thánh Mẫu mời gọi tiếp tục cầu nguyện và tin tưởng vào Ðức Mẹ Lộ Ðức.

Lộ Ðức là trung tâm Thánh Mẫu lớn thứ ba trên thế giới, sau đền thánh Ðức Mẹ Guadalupe (khoảng 20 triệu người hành hương mỗi năm) và đền thánh Aparecida, ở Brazil (8 triệu). Ở Lộ Ðức, mặc dù có sự giảm sút trong những năm gần đây, mỗi năm vẫn có khoảng 6 triệu khách hành hương. Theo một nghiên cứu được tổ chức Unitalsi thực hiện hai năm trước, số người có các bệnh về thần kinh và tâm thần, nghiện ngập và trầm cảm hành hương đến Lộ Ðức ngày càng gia tăng. (Il Messaggero 01/03/2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page