Ðức Hồng y Tagle đến Roma

nhận nhiệm vụ Tổng trưởng Bộ Truyền giáo

 

Ðức Hồng y Tagle đến Roma nhận nhiệm vụ Tổng trưởng Bộ Truyền giáo.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (Vatican News 12-02-2020) - Hôm 10 tháng 02 năm 2020, Ðức Hồng y Luis Antonio Tagle, đã từ Manila đến Roma để bắt đầu nhiệm vụ Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, kế nhiệm Ðức Hồng y Fernando Filoni, được Ðức Thánh cha bổ nhiệm làm thủ lãnh Hội Hiệp sĩ Thánh Mộ Jerusalem.

Ðón tiếp Ðức Hồng y Tagle tại phi trường Fiumicino, có phái đoàn Bộ Truyền giáo, dưới sự hướng dẫn Ðức Tổng giám mục Protase Rugambwa, người Tanzania, Tổng thư ký Bộ truyền giáo, và Ðức Tổng giám mục Giampietro Dal Toso, người Italia, Ðồng Tổng thư ký Bộ truyền giáo, cũng là Chủ tịch các Hội Giáo Hoàng Truyền giáo, cùng với cha Phó Tổng thư ký Ryszard Szmydki, người Ba Lan, dòng Hiến Sinh thừa sai Ðức Mẹ Vô Nhiễm, OMI, sau cùng là Ðức ông Giovanni Ermes Viale, giám đốc hành chánh của Bộ.

Trước khi rời Manila, Ðức Hồng y Tagle đã cử hành thánh lễ sáng ngày 09 tháng 02 năm 2020 tại nhà thờ chính tòa thủ đô Philippines.

Ngày 08 tháng 12 năm 2019, Ðức Thánh cha Phanxicô đã thông báo quyết định bổ nhiệm Ðức Hồng y Luis Antonio Tagle, 63 tuổi (1957), Tổng Giám mục Manila, làm Tổng trưởng Bộ truyền giáo. Cơ quan này phụ trách hơn 1,100 giáo phận thuộc các xứ truyền giáo, trong đó có Việt Nam.

Theo dự án Tông Hiến mới về giáo triều Roma, Bộ truyền giáo sẽ được coi là Bộ đứng đầu trong các cơ quan của Tòa Thánh; vị thế này cho đến nay thuộc Bộ giáo lý đức tin. Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng Tin Mừng sẽ được gộp vào Bộ truyền giáo.

(Fides 10-2-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page