Ðức Thánh cha tiếp kiến

Hội đồng quản trị Hiệp sĩ Colombo

 

Ðức Thánh cha tiếp kiến Hội đồng quản trị Hiệp sĩ Colombo.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (Vatican News 11-02-2020) - Ðức Thánh cha Phanxicô nhiệt liệt cám ơn và khích lệ các hoạt động từ thiện bác ái và bảo vệ sự sống do Hội hiệp sĩ Colombo thực hiện tại các nơi, kể cả tại Roma.

Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm 10 tháng 2 năm 2020, dành cho 100 thành viên Hội đồng Quản trị Hội Hiệp Sĩ Colombo. Hội này do Ðấng Ðáng Kính, linh mục Michael McGivney thành lập tại Mỹ, như một hội nam giới Công giáo và hiện có hơn 2 triệu thành viên tại Bắc Mỹ và nhiều nước khác, kể cả Philippines.

Hội đồng quản trị của Hội về Roma hành hương, nhân dịp kỷ niệm 100 năm các hoạt động bác ái của các hiệp sĩ Colombo, tại thủ đô Giáo hội sau thế chiến thứ nhất, theo lời thỉnh cầu của Ðức Giáo hoàng Biển Ðức XV. Với lòng quảng đại, Hội đã thiết lập các trung tâm thể thao cho giới trẻ và các nơi này mau lẹ trở thành các nơi giáo dục, giảng dạy giáo lý và phân phát thức thẩm cho những người nghèo.

Dấn thân bênh vực sự sống và người nghèo khổ

Ðức Thánh cha cũng ca ngợi chứng tá của các Hiệp sĩ Colombo trong việc bảo vệ đặc tính thánh thiêng của sự sống con người, trợ giúp tinh thần và vật chất cho các cộng đoàn Kitô tại Thánh Ðịa, bị bạo lực và nghèo khổ, bị bách hại và phải di tản. Ngài cũng nhắc đến việc các Hiệp sĩ Colombo thành lập quĩ Vicarius Christi, Ðấng Ðại Diện Chúa Kitô, để hỗ trợ mối quan tâm của Ðức Giáo hoàng đối với toàn thể Giáo hội và sứ mạng bác ái hoàn vũ của người.

Ðức Thánh cha nói: "Trong thế giới chúng ta, bị chia rẽ và chênh lệch, sự dấn thân quảng đại của anh em trong việc phục vụ tất cả những người túng thiếu, đặc biệt giúp người trẻ, thực là một soi sáng quan trọng để vượt thắng trào lưu hoàn cầu hóa sự dửng dưng, và cùng nhau kiến tạo một xã hội công bằng hơn và bao gồm mọi người".

(Rei 10-2-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page