Vatican phát hành tem

ghi dấu năm thứ 8 triều đại Giáo hoàng

của Ðức Thánh Cha Phanxicô

 

Vatican phát hành tem ghi dấu năm thứ 8 triều đại Giáo hoàng của Ðức Thánh Cha Phanxicô.

Ngọc Yến

Vatican (Vatican News 8-02-2020) - Ðức Thánh Cha Phanxicô với các con vật: chiên con, chim bồ câu, chó, báo sẽ là các hình ảnh được thể hiện trên các con tem dành riêng ghi dấu năm thứ 8 triều đại Giáo hoàng. Tem sẽ được phát hành vào ngày 14 tháng 02 năm 2020.

Ðây rõ ràng là một điểm quy chiếu về Thông điệp "Laudato sì" mà Vaitcan muốn truyền tải. Trong Thông điệp, Ðức Thánh Cha mời gọi mọi người chú ý và tôn trọng hơn đối với hành tinh. Tiếp theo câu chuyện Kinh Thánh, Ðức Thánh Cha nhấn mạnh ba mối quan hệ cơ bản của con người: với Thiên Chúa, với người thân cận và với Trái đất. Ðức Thánh Cha viết trong Thông điệp "Mỗi bản thể có chức năng riêng, không ai là không cần thiết và mọi sự đều cho thấy sự âu yếm của Thiên Chúa". Ðức Thánh Cha nhắc lại rằng "mọi hình thức ngược đãi đối với bất kỳ thụ tạo nào đều trái với phẩm giá con người".

Giá của các con tem: dùng để gửi trong nội thành Vatican và Ý là 1.10 euro; châu Âu và Ðịa Trung Hải 1.15; châu Phi, châu Mỹ và châu Á 2.40; Châu Ðại Dương 3.00. Các bức ảnh trên 4 con tem gợi lại các sự kiện trong đó Ðức Thánh Cha tiếp xúc với các con vật: chuyến thăm ngày 06 tháng 12 năm 2014 tại hang đá sống được tổ chức tại giáo xứ thánh Alfonso Maria de Liguori ở Roma; buổi tiếp kiến chung thứ Tư hàng tuần ngày 15 tháng 5 năm 2013; và cũng tại buổi tiếp kiến chung ngày 18 tháng 9 năm 2013; cuộc gặp gỡ vào ngày 16 tháng 6 năm 2016 với những người tham dự Năm Thánh của chương trình du lịch. Số lượng in tối đa là 120 ngàn bộ mười tem. (Vaccarinews 06/02/2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page