Hội nghị các Giám đốc toàn quốc

các Hội Giáo hoàng Truyền giáo Mỹ châu

 

Hội nghị các Giám đốc toàn quốc các Hội Giáo hoàng Truyền giáo Mỹ châu.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Mexico (Vatican News 07-02-2020) - Trong hai ngày 11 và 12 tháng 02 năm 2020, một nhóm các vị Giám đốc toàn quốc các Hội Giáo hoàng Truyền giáo Mỹ châu sẽ nhóm họp tại thủ đô Mêhicô để phân tích và trao đổi về các nội dung, phương pháp và các khía cạnh của các Hội nghị về truyền giáo tại đại lục này trong 40 năm gần đây.

Thành quả của cuộc trao đổi này sẽ được trình bày trong Ðại hội châu lục lần thứ 18 của các vị Giám đốc toàn quốc các Hội Giáo hoàng Truyền giáo Mỹ châu, sẽ diễn ra vào Chúa nhật 16 tháng 02 năm 2020 với sự tham dự của các vị giám đốc toàn quốc thuộc 24 quốc gia.

Ngoài ra, từ ngày 14 đến 16 tháng 02 năm 2020 sẽ có khóa họp đầu tiên cấp đại lục của các giáo sư thần học về truyền giáo, với chủ đề: "Biến đổi để họp thành một Giáo hội đi ra ngoài", cũng tại thành phố Mêhicô. Tham dự khóa họp có hơn 30 giáo sư đến từ nhiều nước Mỹ châu, với mục đích tạo nên một môi trường nghiên cứu, suy tư và thảo luận, góp phần vào sự trưởng thành truyền giáo của cộng đoàn. Ban tổ chức, với sự hỗ trợ của Văn phòng tổng thư ký của Hội Giáo hoàng Liên hiệp Truyền giáo, hy vọng xác định được đâu là những vấn đề mở ngỏ của nền thần học truyền giáo Mỹ châu ngày nay.

Khai mạc tiến trình chuẩn bị CAM 6

Mặt khác, có một biến cố quan trọng là lễ khai mạc tiến trình chuẩn bị Hội nghị Mỹ châu La tinh về truyền giáo, gọi tắt là CAM 6 vào Chúa nhật 16 tháng 02 năm 2020 tại Vương cung thánh đường Ðức Mẹ Guadalupe. Thánh lễ khai mạc sẽ do Ðức Tổng giám mục Giampietro Dal Toso, Chủ tịch các Hội Giáo hoàng Truyền giáo, chủ sự. Hội nghị CAM 6 sẽ diễn ra tại Porto Rico vào năm 2023.

Sau thánh lễ, Ðức Tổng giám mục Dal Toso và các tham dự viên sẽ bàn về các Hội nghị Ðại lục về truyền giáo Mỹ châu từ năm 1977 đến nay.

(Fides 5/2/2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page