Ðức Thánh cha sẽ gặp

các Thượng phụ Công giáo Trung đông

 

Ðức Thánh cha sẽ gặp các Thượng phụ Công giáo Trung đông.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (Vatican News 07-02-2020) - Hôm 05 tháng 02 năm 2020, hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo đưa tin: Ðức Thánh cha Phanxicô sẽ gặp tại Roma 6 vị Thượng phụ Công giáo Trung Ðông, để trao đổi và suy tư về tình trạng và sứ mạng của các Giáo hội Công giáo nghi lễ đông phương nơi các dân tộc trong vùng, từ lâu phải chịu nhiều đau khổ và tai ương.

Ngày giờ chính xác của cuộc gặp gỡ chưa được công bố, nhưng điều chắc chắn là: tham dự cuộc gặp gỡ với Ðức Thánh cha có 6 vị Thượng phụ là Ðức Hồng y Louis Raphael Sako, Thượng phụ Giáo chủ Công giáo Canđê, Ðức Hồng y Bechara Rai, Thượng phụ Công giáo Maronite, Ðức Thượng phụ Công giáo Copte Ibrahim Isaac Sidrak, Ðức Thượng phụ Youssel Absi của Công giáo Melkite, Thượng phụ Công giáo Armeni Krikor Bedros Giáo hội, sau cùng là Ðức Thượng phụ Ignace Youssif III Younan, Giáo chủ Công giáo Siriac.

Cuộc gặp gỡ lần trước đây của 6 vị Thượng phụ Công giáo Ðông Phương Trung Ðông diễn ra hồi cuối tháng 11 năm 2018. Trong dịp đó các vị viết thư cho Ðức Thánh cha để xin cùng gặp ngài để chia sẻ những thắc mắc và quan tâm về những cấp thiết và những vấn đề đang đè nặng trên cộng đoàn Giáo hội của các vị. Tại những nước như Irak và Siria, trong những thập niên gần đây, có làn sóng xuất cư ồ ạt của các tín hữu Kitô vì các cuộc xung đột và bạo lực phe phái.

Hồi giữa tháng Giêng năm 2020, trong một tham luận rất sáng suốt, Ðức Thượng phụ Youssef Absi Giáo Chủ Công giáo Melkite, đã nhắc nhớ rằng sứ mạng của Giáo hội, kể cả tại Trung Ðông, không phải là phổ biến văn minh Kitô thay cho các nền văn minh khác, nhưng là chứng thực công trình của Chúa Thánh Linh trong đời sống chúng ta và giúp người khác cũng lãnh nhận hồng ân Thánh Linh.

Ðức Thượng phụ cũng nhấn mạnh rằng: "sự hiện diện của chúng ta, đặc biệt tại Trung Ðông, không tùy thuộc số lượng, sức mạnh hay sự cao cả và khéo léo của chúng ta, nhưng đúng hơn tùy thuộc hoạt động hiệu năng của Chúa Thánh Linh trong cuộc sống chúng ta".

(Fides 5-2-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page