Ðức Tổng Giám mục Georg Ganswein

ngưng làm Chủ tịch Phủ Giáo hoàng

 

Ðức Tổng Giám mục Georg Ganswein ngưng làm Chủ tịch Phủ Giáo hoàng.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (Vatican News 07-02-2020) - Giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni, xác nhận tin Ðức Tổng giám mục Georg Ganswein ngưng nhiệm vụ Chủ tịch Phủ Giáo Hoàng, là cơ quan phụ trách các cuộc tiếp kiến của Ðức Thánh cha, và Ðức Tổng Giám mục tập trung vào việc làm bí thư riêng của Ðức nguyên Giáo Hoàng Biển Ðức XVI.

Ðức Tổng giám mục Ganswein, người Ðức, năm nay 63 tuổi, vốn là bí thư riêng của Ðức Giáo hoàng Biển Ðức XVI, trước khi ngài làm Giáo Hoàng và còn tiếp tục nhiệm vụ này sau khi Ðức Biển Ðức XVI từ chức. Ðức Tổng cũng tiếp tục làm Chủ tịch Phủ Giáo Hoàng trong 7 năm qua dưới thời Ðức Thánh cha Phanxicô.

Từ vài tuần nay, Ðức Tổng giám mục không còn xuất hiện trong các buổi tiếp kiến của Ðức Thánh cha Phanxicô nên có nhiều tin đồn thổi về vấn đề này, và hôm 05 tháng 02 năm 2020, ông Bruni xác nhận Ðức Tổng giám mục Ganswein không còn làm Chủ tịch Phủ Giáo Hoàng nữa.

Ðức Tổng giám mục không tuyên bố gì với giới báo chí về việc ngài không làm việc nữa, mặc dù có nhiều dư luận khác nhau về việc ngài không còn xuất hiện cạnh Ðức Thánh cha trong các buổi tiếp kiến nữa.

(KNA 5-2-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page