Giám mục cao niên nhất nước Pháp từ trần

 

Giám mục cao niên nhất nước Pháp từ trần.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Manche (Vatican News 05-02-2020) - Vị giám mục cao niên nhất nước Pháp, Ðức cha Georges-Hilaire Dupont đã từ trần hôm 29 tháng 01 năm 2020 tại tỉnh Manche miền Normandie, hưởng thọ 100 tuổi.

Ðức cha Dupont thuộc dòng thừa sai Hiến Sinh Ðức Mẹ Vô Nhiễm, OMI, nguyên là giám mục giáo phận Pala thuộc Cộng hòa Tchad bên Phi châu, đã từng tham dự Công đồng chung Vatican II (1962-1965). Sau khi từ chức năm 1975, ngài về Pháp, làm cha sở miền quê, trước tiên tại đảo Corse, rồi đến miền Vaucluse, và sau cùng tại miền Normandie.

Năm 2012, Ðức cha Dupont tham gia phái đoàn 12 giám mục và linh mục tham dự Công đồng Vatican II được Ðức Giáo hoàng Biển Ðức XVI tiếp kiến.

(KNA 1-2-2020).

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page