Tòa Thượng phụ Công giáo Canđê

bênh vực quyền của dân tộc Palestine

 

Tòa Thượng phụ Công giáo Canđê bênh vực quyền của dân tộc Palestine.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Jerusalem (Vatican News 05-02-2020) - Tòa Thượng Phụ Công giáo Canđê ở Irak bênh vực quyền của dân tộc Palestine được sở hữu đất đai và phê bình kế hoạch hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề nghị hôm 28 tháng 01 năm 2020, mà không có sự đồng thuận của phía Palestine.

Trong thông cáo chính thức phổ biến hôm 01 tháng 02 năm 2020, Tòa Thượng Phụ Công giáo Canđê khẳng định rằng: "Vấn đề Palestine và một vấn đề quyền bất khả xâm phạm, xét vì nói liên hệ tới quyền của các dân tộc và quốc gia được kiểm soát và quản lý đất đai của mình".

Trong thông cáo, Tòa Thượng Phụ cũng tái khẳng định quyền của những người tị nạn Palestine được trở về các lãnh thổ của họ, các lãnh thổ này hiện đang bị Israel chiếm và quản lý. Tòa Thượng Phụ Canđê cũng phê bình tính chất một chiều trong đề nghị của chính phủ Mỹ, và nói rằng: "Không thể có giải pháp nếu không trở về con đường ngoại giao, qua các cuộc thương thuyết trực tiếp giữa hai phe liên hệ, tiến tới việc thành lập 2 quốc gia lân bang, có khả năng sống an bình, trong an ninh và ổn định, trong sự nhìn nhận chủ quyền của nhau và sự kiểm soát các tài nguyên của mình, không để cho mình bị xác định vì những can thiệp theo chiều hướng chính trị địa lý".

(Fides 2-2-2020).

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page