Luật Trung Quốc cấm linh mục

chủ lễ an táng ngoài nhà thờ

 

Luật Trung Quốc cấm linh mục chủ lễ an táng ngoài nhà thờ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Bejing (Vatican News 04-02-2020) - Luật của Nhà nước Trung Quốc cấm các linh mục không được chủ sự các buổi cầu nguyện và lễ an táng ngoài địa điểm tôn giáo bắt đầu được áp dụng.

Qui luật này nằm trong khuôn khổ các qui tắc hạn chế các hoạt động tôn giáo do nhà nước Trung Quốc ban hành.

Hãng tin Công giáo Á châu Ucan truyền đi ngày 03 tháng 02 năm 2020 cho biết, ví dụ tại tỉnh Chiết Giảng, "các chức sắc tôn giáo không được phép tham dự các buổi lễ an táng tại tư gia, và không được quá con số 10 người các thân nhân người quá cố được phép đọc Kinh Thánh hoặc hát thánh ca nhỏ giọng".

Một tín hữu ở giáo phận Ôn Châu (Wenzhou), tỉnh Chiết Giang (Zhejiang) cho biết luật có hiệu lực từ ngày 01 tháng 12 năm 2019, nhưng chỉ được áp dụng từ thời gian gần đây. Qui luật nghiêm cấm "mọi hoạt động tôn giáo ngoài địa điểm tôn giáo" và linh mục không được cử hành buổi cầu nguyện an táng ngoài nhà thờ.

Ông Hoàng Kiến (Huang Jian) ở Ôn Châu, nói với phái viên Ucan rằng sau khi qui luật được thông báo, "các linh mục không chủ sự các nghi thức an táng tôn giáo nữa". Tại các làng mạc, linh mục có thể viếng thăm giáo dân, không không được phép cử hành buổi cầu nguyện hay lễ nghi tôn giáo nào.

Cha Quách (Guo), ở giáo xứ Hà Nam (Henan) thuộc Giáo Hội Công giáo công khai, nói với hãng Ucan rằng các quan chức chính phủ đã yêu cầu các linh mục nghiêm túc tuân hành các qui luật về hoạt động tôn giáo, nếu không sẽ bị trừng phạt: có thể là đóng cửa thánh đường và thu hồi giấy chứng nhận là linh mục và buộc linh mục hồi gia".

Cha Quách không phủ nhận tình hình Giáo Hội tại Trung Quốc đồi tệ hơn. "Giáo Hội bị áp bức đến mức độ đó. Tôi chỉ làm điều tôi phải làm... Họ không để tôi làm linh mục. Nếu họ không để tôi đến nhà thờ, thì tôi sẽ đi vào tình trạng hầm trú. Dầu sao Giáo Hội bây giờ bị áp bức, dù là hầm trú hay không hầm trú".

Cha Quách cũng nói rằng những người cộng sản cử hành lễ tưởng niệm khi họ chết. "Tại sao các tín hữu Công giáo chúng tôi không được phép cử hành một lễ nghi? Ðây thực là bách hại".

(Ucan 3-2-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page