Ðức Thánh cha cổ võ

phát triển việc mục vụ người già

 

Ðức Thánh cha cổ võ phát triển việc mục vụ người già.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (Vatican News 02-02-2020) - Ðức Thánh cha Phanxicô kêu gọi đề xướng và phát triển việc mục vụ người già, đứng trước tình trạng số người già ngày càng gia tăng trong xã hội và thường bị lãng quên và coi nhẹ.

Ngài đưa ra lời mời gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 31 tháng 01 năm 2020, dành cho 600 chuyên gia và nhân viên mục vụ đến từ 60 nước 5 châu, tham dự Hội nghị đầu tiên về mục vụ người già do Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống tổ chức tại Roma, từ ngày 29 đến 31 tháng 01 năm 2020 về chủ đề: "Sự phong phú của tuổi già".

Huấn dụ của Ðức Thánh cha

Trong bài huấn dụ, Ðức Thánh cha ghi nhận hiện tượng kim tự tháp dân số dường như bị lật ngược lại chỉ trong vài thập niên. Số trẻ em và người trẻ trở thành ít ỏi, trong khi số người già ngày càng gia tăng: "Sự hiện rất đông đảo của người già trở thành một điều mới mẻ trong mọi môi trường xã hội và địa lý của thế giới".

Ðức Thánh cha nhận xét rằng "Sự ngỡ ngàng mất định hướng về mặt xã hội, và dưới nhiều khía cạnh, sự dửng dưng và từ khước mà các xã hội tỏ ra đối với người già, không những kêu gọi Giáo hội, nhưng tất cả mọi người, hãy nghiêm túc suy tư để học cách đón nhận và quý chuộng giá trị của tuổi già... Trong lãnh vực này, có sự đóng góp của cộng đồng Giáo hội".

Suy tư về sự đóng góp của người già

Trong bối cảnh này, Ðức Thánh cha chào mừng sáng kiến tổ chức Hội nghị này về việc mục vụ người già, "khởi sự một suy tư về những hệ luận do sự hiện diện đông đảo của các ông bà nội ngoại trong các giáo xứ và xã hội. Tôi xin anh chị em làm sao để sáng kiến này không phải là một sáng kiến đơn độc, nhưng đánh dấu khởi đầu một hành trình đào sâu về mục vụ và phân định. Chúng ta phải thay đổi thói quen mục vụ để biết đáp ứng sự hiện diện của đông đảo người già trong các gia đình và các cộng đoàn".

Giá trị và đóng góp của người già

Ðức Thánh cha cũng nhắc đến giáo huấn của Kinh Thánh về giá trị và những khía cạnh của tuổi già, và ngài nhấn mạnh rằng: "Người già, kể cả khi họ yếu sức, vẫn có thể trở thành dụng cụ trong lịch sử cứu độ". Ngài khuyến khích cộng đồng Giáo hội cổ võ việc chia sẻ dự phóng tình thương của Thiên Chúa giữa các thế hệ, trao đổi các hồng ân của Chúa Thánh Linh. "Sự chia sẻ giữa các thế hệ, buộc chúng ta phải thay đổi cái nhìn đối với người già, để học cách cùng với họ hướng nhìn về tương lai. Hôm nay, tôi muốn nói với anh chị em rằng người già là hiện tại và tương lai của Giáo hội. Ðúng vậy, người già cũng là tương lai của một Giáo hội cùng với người trẻ làm ngôn sứ và mơ ước! Vì thế, điều rất quan trọng là người già và người trẻ nói với nhau".

(SS. Vat. 31-1-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page