Ðức Hồng y Filoni đề cao

tầm quan trọng học bổng Bộ Truyền giáo

 

Ðức Hồng y Filoni đề cao tầm quan trọng học bổng Bộ Truyền giáo.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (Vatican News 13-01-2020) - Ðức Hồng y Fernando Filoni, Tổng Trưởng mãn nhiệm của Bộ truyền giáo, cho biết mỗi năm Bộ cấp khoảng 500 học bổng cho các chủng sinh, nữ tu, linh mục và cả các giáo sư đến bồi dưỡng.

Ðức Hồng y Filoni hiện là Thủ lãnh Hội Hiệp Sĩ Thánh Mộ Jerusalem, một tổ chức bác ái chuyên trợ giúp Giáo Hội tại Thánh Ðịa.

Hôm 09 tháng 01 năm 2020, Ðức Hồng y Filoni đã đến cử hành thánh lễ tại Trường truyền giáo. Ngài nhắc lại rằng hằng năm, Bộ cấp học bổng cho 190 linh mục sinh viên tại Trường Thánh Phaolô Tông Ðồ, 180 linh mục tại trường Thánh Phêrô, 120 học bổng cho các nữ tu ở Học viện tại Castel Gandolfo, và tại trường Truyền giáo có 160 chỗ cho các đại chủng sinh. Sau cùng là Học viện thánh Giuse cạnh trường truyền giáo và đại học Urbano có chỗ để đón tiếp 25 giáo sư đến bồi dưỡng với học bổng 6 tháng.

Tại các Học viện vừa nói cũng có các chủng sinh, linh mục sinh viên Việt Nam. Tuy nhiên, số học bổng cho các giáo phận và dòng nữ hiện nay có phần giảm sút vì nguồn tài chánh của Bộ truyền giáo cũng bị suy giảm, lý do vì Giáo hội tại nhiều nước, tài chánh của Giáo Hội cũng bị giảm sút. Tại Mỹ, nhiều giáo phận phải trả tiền bồi thường quá nhiều vì những vụ lạm dụng tính dục.

(Fides 11-1-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page