Các vị lãnh đạo Kitô

chào mừng tân chính phủ bắc Ai Len

 

Các vị lãnh đạo Kitô chào mừng tân chính phủ bắc Ai Len.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Ai Len (Vatican News 13-01-2020) - Các vị lãnh đạo các Giáo Hội Kitô tại Ai Len chào mừng tân chính phủ được thành lập tại miền Bắc Ai Len, sau 3 năm bế tắc chính trị tại miền này.

Bắc Ai Len thuộc lãnh thổ Vương quốc Anh. Hôm 10 tháng 01 năm 2020, hai đảng lớn tại miền này: Ðảng Liên hiệp Tin Lành DUP và Ðảng Cộng hòa Công Giáo Sinn Fein, tuyên bố đã thỏa thuận với nhau để thành lập tân chính phủ tại miền này, nhờ sự trung gian của Cộng hòa Ai Len ở miền nam và Anh quốc.

Trong thông cáo, Ðức Tổng giám mục Richard Clarke của Anh giáo ở Ai Len, và Ðức Tổng giám mục Eamon Martin, Giáo chủ Công Giáo Ai Len, tuyên bố rằng sự thỏa thuận giữa hai đảng lớn trong việc lập tân chính phủ, làm cho người ta hy vọng giải quyết được tình trạng khủng hoảng chính trị và xã hội tại Bắc Ai Len.

Hồi năm 2017, Chính phủ gồm đảng DUP và Sinn Fein đã tranh chấp với nhau về vấn đề cổ võ tiếng Ai Len nên đã bị sụp đổ. Từ đó miền bắc Ai Len bị chính phủ Anh ở Luân Ðôn cai trị. Trong tuần này, quốc hội tại thành phố Belfast sẽ tái nhóm và mở lại các hoạt động.

Hiệp định mới đạt được giữa đảng Tin Lành và Công Giáo mang tựa đề "Một thập niên mới, một sự dấn thân mới", trong đó lần đầu tiên chính thức nhìn nhận về mặt pháp lý ngôn ngữ chính thức tại Bắc Ai Len là tiếng Anh và tiếng Ai Len, tức là tiếng Gaelic. Ngoài ra thổ ngữ Ulster-Scot cũng được cổ võ.

Các vị lãnh đạo Kitô hứa ủng hộ tân chính phủ Bắc Ai Len, đồng thời cũng nhận định rằng Hiệp định chứa đựng những cam kết cụ thể trong lãnh vực giáo dục và y tế.

(KNA 11-1-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page