Hội đồng Giám mục Mỹ

phê chuẩn gia tăng đóng góp của các giáo phận

 

Hội đồng Giám mục Mỹ phê chuẩn gia tăng đóng góp của các giáo phận.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Washington (Vatican News 13-01-2020) - Các giám mục Mỹ, với một đa số nhỏ, đã thông qua quyết định gia tăng niên liễm các giáo phận phải đóng góp hằng năm cho Hội đồng Giám mục nước này.

Biện pháp gia tăng đã không được thông qua trong Ðại hội mùa thu hồi tháng 11 năm 2019, và vì thế, các giám mục đã bỏ phiếu bằng thư trong thời gian qua.

Ðầu khóa họp hồi tháng 11 năm 2019, với 111 phiếu thuận và 55 phiếu chống, các giám mục Mỹ đã bỏ phiếu đồng ý gia tăng mức đóng góp hằng năm lên 3% cho năm 2021, nhưng cuộc bỏ phiếu này không hội đủ 2 phần 3 số phiếu như luật định để có hiệu lực.

Trong cuộc bỏ phiếu bằng thư vừa qua, đề nghị gia tăng đóng góp đã được thông qua chung kết với 130 phiếu thuận và 62 phiếu chống, 3 phiếu trắng.

Ngân khoản Hội đồng Giám mục Mỹ cần mỗi năm để hoạt động là 25 triệu Mỹ kim. Lần chót các giám mục Mỹ bỏ phiếu gia tăng mức đóng góp là hồi tháng 11 năm 2017 và bắt đầu có hiệu lực cho tài khóa 2019. Việc gia tăng đóng góp gặp khó khăn vì nhiều giáo phận phải bồi thường những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên và chi phí cho những vụ kiện này. Nhiều giáo phận phải tuyên bố phá sản và một số giáo phận khác cũng đang tiến tới biện pháp này.

Hồi tháng 11 năm 2019, Ðức Cha Charles Chaput, Tổng giám mục giáo phận Philadelphia, tuyên bố trước đại hội các giám mục Mỹ rằng giáo phận của ngài đóng góp mỗi năm cho Hội đồng Giám mục Mỹ là 257 ngàn Mỹ kim, cộng thêm với ngân khoảng tương đương đóng góp giúp Tòa Thánh, tổng cộng là hơn nửa triệu Mỹ kim. Ðức Cha nói: "Tôi không có tiền như vậy để tiếp tục đáp ứng sự gia tăng mức đóng góp. Chúng tôi có những chi phí khổng lồ vì những vụ lạm dụng tính dục và những hoàn cảnh liên quan tới những vụ ấy".

Tổng giáo phận Philadelphia đã phải trả 32 triệu mỹ kim tiền bồi thường cho các nạn nhân bị lạm dụng.

(CNA 10-1-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page