Ðại hội giáo dục Công giáo

liên Mỹ châu lần thứ XXVI

 

Ðại hội giáo dục Công giáo liên Mỹ châu lần thứ XXVI.

Hồng Thủy

Santiago (Vatican News 11-01-2020) - Giáo dục Công giáo như một đề xuất của hy vọng và niềm tin vào thời đại của chúng ta; đó là lời mời gọi Ðức Giáo hoàng Phanxicô gửi đến các tham dự viên Ðại hội Giáo dục Công giáo liên Mỹ châu do Liên hiệp Giáo dục Công giáo liên Mỹ châu (CIEC) tổ chức từ ngày 08 đến 10 tháng 01 năm 2020 tại Santiago, Chile, với chủ đề: "Lãnh đạo, truyền thông và tiếp thị."

Giáo dục Công giáo như một đề xuất của hy vọng và niềm tin

Trong thông điệp ngắn được ký bởi Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, Ðức Thánh Cha gửi lời chào đến ban tổ chức và các tham dự viên Ðại hội lần thứ XXVI của Liên hiệp Giáo dục Công giáo liên Mỹ châu. Ngài cũng khuyến khích họ suy nghĩ về những thách thức mà những người có trách nhiệm của các trường Công giáo phải đối mặt, để thúc đẩy một văn hóa thực sự của cuộc gặp gỡ, để nó có thể là một đề xuất của hy vọng và tin tưởng đối với thời đại của chúng ta."

Một cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu

Ðại hội bắt đầu với Thánh lễ do Ðức cha Silva Retamales, giám mục của Santiago, chủ tịch Hội đồng Giám mục Chile chủ tế. Trong bài giảng, Ðức cha Silva nói rằng cuộc gặp gỡ này "không chỉ là một đại hội bất kỳ nào, mà là về giáo dục Công giáo, do đó, các vấn đề trung tâm phải được nhìn từ chiều hướng Kitô giáo, từ con người của Chúa Giêsu. Chúng ta là các môn đệ của Chúa, chúng ta muốn cộng tác vào giáo dục, không phải từ ý thức hệ, không phải từ đạo đức hay giáo điều, mà từ một con người, Ðấng đòi hỏi chúng ta - không chỉ là những cá nhân nhưng là cộng đồng - một cuộc gặp gỡ với Ðấng ấy."

Sau khi đức Sứ thần Tòa Thánh đọc thông điệp của Ðức Thánh cha, đại hội bắt đầu, với sự tham dự của hàng chục giáo sư, giáo viên và chuyên gia giáo dục Công giáo của Mỹ châu Latinh. Ðại hội sẽ kết thúc với thông điệp cuối cùng và Thánh lễ. (REI 10/01/2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page