Cộng đoàn Tin Lành

Methodist Hoa Kỳ chuẩn bị ly giáo

 

Cộng đoàn Tin Lành Methodist Hoa Kỳ chuẩn bị ly giáo.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Washington (Vatican News 08-01-2020) - Cộng đoàn Tin Lành Methodist, lớn thứ hai tại Mỹ, với 12 triệu tín đồ, đang chuẩn bị tách làm hai vì vấn đề hôn nhân đồng phái và phong mục sư cho những người đồng tính luyến ái.

Theo tờ Washington Post, số ra ngày 04 tháng 01 năm 2020, từ lâu đã có những tranh luận trong Giáo Hội Methodist Hiệp nhất ở Mỹ, cũng gọi là Hội Thánh Giám Lý Hiệp nhất, về vấn đề vừa nói: Phe cấp tiến muốn nhìn nhận các cặp đồng phái là hôn nhân, và truyền chức mục sư cho những người thực hành đồng tính luyến ái, đồng thời chấp nhận những người cải giống và lưỡng tính. Nhưng 16 giám mục thuộc phe truyền thống của Giáo Hội Methodist đi đến kết luận rằng tách rời khỏi "Giáo Hội Methodist Hiệp Nhất" là phương thế tốt nhất để giải quyết sự khác biệt lập trường, nhờ đó mỗi phe có thể trung thành với lập trường thần học của mình".

Tổng Ðại Hội của Giáo Hội Methodist Hiệp Nhất ở Mỹ, nhóm vào tháng 5 năm 2020, sẽ khẳng định quyết định tách rời Cộng đoàn Giáo Hội này của các tín hữu truyền thống.

Theo tờ Washington Post, phe cấp tiến trong Giáo Hội Methodist Hiệp Nhất ở Mỹ có khoảng 7 triệu tín hữu. Phần lớn tín đồ thuộc Giáo Hội này có lập trường chính trị bảo thủ, nhưng lại tỏ ra cấp tiến về những vấn đề, như phá thai và bảo vệ môi trường so với các Giáo Hội Tin Lành khác ở Mỹ.

Ðây không phải lần đầu tiên có cuộc ly giáo trong Cộng đồng Kitô tại Mỹ. Cách đây hàng chục năm, Giáo Hội Anh giáo tại nước này cũng đã phân thành hai vì cùng những vấn đề, tiếp đến là Tin Lành trưởng lão và nay xu hướng này cũng có nơi một số cộng đoàn Tin Lành khác. (KNA 4-1-2020)

Trong Công giáo trên thế giới hiện nay cũng có một số giáo sĩ cổ võ chấp nhận đồng tín luyến ái. Người nổi tiếng nhất trong trào lưu này ở Mỹ là linh mục James Martin, dòng Tên. Tại Ðức, trào lưu này cũng khá mạnh, và đang cổ võ qua lập trường của một số người tham dự "Con đường Công nghị" đang tiến hành trong 2 năm tại Ðức.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page