38.2% Công Giáo Ba Lan tham dự thánh lễ

 

38.2% Công Giáo Ba Lan tham dự thánh lễ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Varsava (Vatican News 08-01-2020) - Tỷ lệ các tín hữu Công Giáo Ba Lan tham dự thánh lễ Chúa nhật vẫn thuộc hàng cao nhất tại Âu Châu, với 38.2%.

Theo thông cáo ngày 07 tháng 01 năm 2020 của Viện thống kê Giáo Hội toàn quốc Ba Lan, về tình trạng năm 2018, giáo phận Tarnow ở miền nam nước này có tỷ lệ cao nhất các tín hữu đi nhà thờ, với 71.3%, và giáo phận có tỷ lệ thấp nhất là Tổng giáo phận Szczecin-Kamien ở miền tây nam Ba Lan, chỉ có 24.1%.

88% các học sinh nam nữ Ba Lan tham dự các lớp giáo lý Công Giáo. Thấp nhất là tổng giáo phận thủ đô Varsava với 74.8% và cao nhất là giáo phận Pelpin và Rzeszow với 99% các học sinh học giáo lý.

Trong năm 2018, có hơn 20,500 linh mục hoạt động tại 10,356 giáo xứ toàn nước Ba Lan, và tổng số linh mục tại nước này là gần 25 ngàn vị; 2,200 đại chủng sinh chuẩn bị tiến lên chức linh mục.

Giáo Hội Ba Lan có 17,600 nữ tu thuộc 2,200 cộng đoàn, số nam tu sĩ là 11,400 người.

(KNA 7-1-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page