Cộng đoàn Chính Thống Giáo

mừng Giáng Sinh trong căng thẳng

 

Cộng đoàn Chính Thống Giáo mừng Giáng Sinh trong căng thẳng.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Montenegro (Vatican News 07-01-2020) - Hôm 07 tháng 01 năm 2020, các cộng đoàn Chính Thống tại Cộng hòa Montenegro mừng lễ Giáng Sinh theo niên lịch Giuliano, trong bầu không khí căng thẳng và chia rẽ, cũng vì sự xen mình của chính phủ nước này vào vấn đề tôn giáo.

Hồi cuối tháng 12 năm 2019, quốc hội Montenegro đã thông qua luật mới về việc đăng ký tài sản Giáo Hội, theo đó các cộng đồng tôn giáo hoạt động tại Cộng hòa này phải làm sáng tỏ quyền sở hữu các bất động sản và chứng tỏ mình đã sở hữu các tài sản này trước năm 1920. Với luật này, các tài sản của Giáo Hội Chính Thống Serbi tại Montenegro sẽ không thể đăng ký và bị tịch thu, mặc dù đa số tín hữu Chính Thống tại nước này thuộc Chính Thống Serbi.

Chiều Thứ Bảy, 04 tháng 01 năm 2020, đã có những cuộc biểu tình của các tín hữu Chính Thống Serbi tại tất cả các thành phố lớn ở Montenegro để phản đối đạo luật mới.

Cho đến năm 1918, Montenegro là một vương quốc độc lập với Giáo Hội Chính Thống riêng của mình. Sau khi vương quốc này nhỏ bé này bị sáp nhập vào Yugoslavi do vua nước Serbi cai trị, năm 1920, Giáo Hội Chính Thống Montenegro mất quyền tự trị và độc lập, và bị nhập vào Chính Thống Serbi.

Ðến năm 2006, Montenegro phục hồi nền độc lập, và dân số là 650 ngàn người, trong đó 72% là tín hữu Chính Thống. Chính phủ nước này cố gắng tái lập Giáo Hội Chính Thống Montenegro, nhưng Giáo Hội Chính Thống Serbi mạnh mẽ chống lại, và cho đến này Giáo Hội nhỏ bé này không được Giáo Hội Chính Thống nào trên thế giới công nhận.

Giáo Hội Chính Thống Serbi hiện có khoảng 12 triệu tín hữu, không những tại Cộng hòa Serbi nhưng cả tại các cộng hòa lân bang của nước này.

Ngày 14 tháng 12 năm 2019, Thủ tướng Montenegro, Ông Dusko Markovic, đã được Ðức Thánh Cha Phanxicô tiếp kiến tại Vatican, và sau đó ông tuyên bố Ðức Thánh Cha đã nhận lời viếng thăm Montenegro. Nhưng trước tình thế căng thẳng trong nội bộ Chính Thống giáo tại nước này, rất khó cho cuộc viếng thăm của Ðức Thánh Cha có thể tiến hành được tại Montenegro.

(KNA 5-1-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page