Công Giáo Hoa Kỳ

cử hành tuần lễ di dân

 

Công Giáo Hoa Kỳ cử hành tuần lễ di dân.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Washignton (Vatican News 05-01-2020) - Từ ngày 05 đến 11 tháng 01 năm 2020, Giáo Hội Công Giáo tại Hoa Kỳ cử hành tuần lễ di dân về chủ đề "Thăng tiến một Giáo Hội và một Thế Giới cho tất cả mọi người", phản ánh Giáo Hội như một nơi chào đón tất cả mọi con cái Thiên Chúa.

Ðức Cha Mario Dorsonville, Giám mục phụ tá Tổng giáo phận Washington, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Hoa Kỳ về di dân, tuyên bố rằng: "Theo đuổi một nguyên tắc làm nền tảng cho việc thành lập đất nước chúng ta, chúng ta luôn luôn chào đón những người di dân và tị nạn. Qua các dịch vụ xã hội và những công việc tốt lành, Giáo Hội đã đồng hành với các anh chị em chúng ta trong việc hội nhập vào đời sống hằng ngày ở Mỹ".

Ðức Cha Dorsonville cũng khẳng định rằng: "Tuần lễ toàn quốc di dân và tị nạn là cơ hội để Giáo Hội hiệp nhất trong lời cầu nguyện và sống theo viễn tượng của Ðức Thánh Cha về việc chào đón những người di dân và tị nạn trong các cộng đồng chúng ta và cung cấp những cơ may, giúp đỡ để những người di dân và tị nạn cũng như mọi người thiện chí được phát triển".

Theo Liên Hiệp Quốc, hiện nay trên thế giới có hơn 70 triệu người phải rời bỏ gia cư vì tình trạng chính trị bất an, vì bạo lực và kinh tế khó khăn.

Từ lâu Ðức Thánh Cha Phanxicô vẫn thúc giục dân chúng hãy tiến từ một nền văn hóa "dửng dưng" đến một nền văn hóa liên đới, để quan tâm giúp đỡ những người nghèo và ở ngoài lề xã hội, cũng như những người đang vật lộn để tìm được một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Từ 50 năm qua, Giáo Hội Công Giáo tại Hoa Kỳ vẫn cử hành tuần lễ di dân vào thượng tuần tháng Giêng mỗi năm, để lưu ý về tình trạng khó khăn của những người di dân và tị nạn, cũng như hiệp lực đồng hành với họ.

(USCCB 2-1-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page