Hội nghị lần thứ 7

về Truyền giáo của Philippines

 

Hội nghị lần thứ 7 về Truyền giáo của Philippines.

Hồng Thủy

Manila (Vatican News 4-01-2020) - Ðức Hồng y Luis Antonio Tagle, nguyên Tổng giám mục Manila và tân Bộ trưởng Bộ truyền giáo, sẽ tổ chức Hội nghị lần thứ 7 về Truyền giáo của Philippines.

Hội nghị sẽ được tổ chức trong hai ngày 27 và 28 tháng 01 năm 2020 với chủ đề "Sino ang aking kapwa?" - Ai là người lân cận của tôi? (Lc 10,29).

Chủ đề này vang vọng trong việc cử hành "Năm đại kết, Ðối thoại liên tôn và các Dân tộc bản địa" được Giáo hội Philippines tổ chức vào năm 2020.

Hội nghị về Truyền giáo của Philippines là sáng kiến của Ðức Hồng y Tagle, hàng năm quy tụ hơn 5,000 giám mục, linh mục, nữ tu và giáo dân vào một cuối tuần, ca ngợi, thờ phượng, chia sẻ giáo lý và chia sẻ, để củng cố tình yêu Kitô giáo đối với Chúa Giêsu và công việc truyền giáo.

Hội nghị này thường được tổ chức vào tháng 11. Vì Ðức Hồng y Tagle sẽ bắt đầu nhiệm vụ mới, Bộ trưởng Bộ truyền giáo, vào tháng 2 năm 2020 nên năm 2020 Hội nghị được tổ chức sớm.

Philippines đang trong thời gian chuẩn bị kỷ niệm 500 năm Tin Mừng được rao giảng tại nước này. (Matters India 02/01/2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page