Ðức Cha Vorderholzer phê bình

Con đường Công nghị tại Ðức

 

Ðức Cha Vorderholzer phê bình Con đường Công nghị tại Ðức.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Bavaria (Vatican News 03-01-2020) - Ðức Cha Rudolf Voderholzer, giám mục giáo phận Regensburg thuộc miền Bavaria bên Ðức, mạnh mẽ tố giác các nhóm áp lực đang lợi dụng những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trong quá khứ tại nước này để thay đổi Giáo Hội Công Giáo tại Ðức, qua tiến trình gọi là "Con đường Công nghị" bắt đầu tiến hành tại đây.

Ðức Cha Voderholzer bày tỏ lập trường trên đây trong bài giảng thánh lễ cuối năm 31 tháng 12 năm 2019.

Từ đầu Mùa Vọng 01 tháng 12 năm 2019, Giáo Hội Công Giáo Ðức đang tiến vào hành trình gọi là "Con đường Công nghị", qua các giai đoạn khác nhau trong vòng 2 năm với mục đích cải tổ Giáo Hội Công Giáo tại Ðức, qua 4 diễn đàn về 4 lãnh vực: đời sống linh mục, phân chia quyền bính trong Giáo Hội, vai trò của phụ nữ, luân lý tính dục. Công nghị của Giáo Hội Công Giáo Ðức có hơn 200 đại biểu, trong đó mỗi đại biểu, kể cả 69 giám mục, có quyền bỏ phiếu quyết định như nhau. Khóa họp đầu tiên sẽ tiến hành từ ngày 30 tháng 01 đến 01 tháng 02 năm 2020 tại thành phố Frankfurt.

Âm mưu làm Giáo Hội bị biến tính

Trong bài giảng, Ðức Cha Vorderholzer tố giác những người không còn tin nơi mạc khải của Chúa, đang cổ võ một thứ "luân lý đạo đức thế giới" (Welt-Ethos) liên kết tất cả các tôn giáo với nhau, giống như những tổ chức phi chính phủ. Ðiều này trở thành vấn đề lớn khi họ định nghĩa Giáo Hội theo quan điểm của họ.

Trong bối cảnh đó, Con đường Công nghị được triệu tập cho Giáo Hội Công Giáo tại Ðức, để làm đòn bẩy cho điều mà một số người gọi là "một sự tái sáng chế Giáo Hội" (Neuerfindung der Kirche). Với sự hỗ trợ mạnh mẽ của các cơ quan truyền thông lớn tại Ðức, một số nhóm áp lực cổ võ thích ứng Giáo Hội Công Giáo tại nước này và cơ cấu bí tích của Giáo Hội theo các trào lưu thịnh hành trong xã hội.

Lợi dụng những vụ lạm dụng tính dục

Ðức Cha Vorderholzer nhận định rằng: "Sự phẫn nộ vì những vụ lạm dụng tính dục là lửa, trên đó người ta nấu nồi súp "Con đường Công nghị", và vì thế người ta hết sức duy trì ngọn lửa phẫn nộ đó, mặc dù các bằng chứng khoa học cho thấy sự độc thân vì nước trời tự nó không có gì liên hệ tới những vụ lạm dụng tính dục của giáo sĩ, và phần lớn các vụ lạm dụng tính dục trẻ em xảy ra trong môi trường gia đình do những người chẳng hề hứa tuân giữ độc thân".

Nghi ngờ về "Con đường Công nghị"

Ðức giám mục giáo phận Regensburg tái bày tỏ sự nghi ngờ của ngài về Con đường Công nghị và tin rằng con đường này không mang lại những lợi ích thiêng liêng. Ðức Cha cũng kể rằng trong cuộc nói chuyện riêng, Ðức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh rằng Con đường Công nghị không phải là một tiến trình xã hội học, cũng chẳng phải là tiến trình chính trị, hay một cuộc tranh đấu giữa các đảng phái. Nó cũng chẳng phải là một cuộc thương lượng về giá cả, trong đó có những đề nghị của chủ nhân và những đòi hỏi của công nhân viên".

Ðức Cha nhận xét rằng Ðức Thánh Cha cũng bày tỏ lập trường tương tự trong bài giảng thánh lễ đầu năm 01 tháng 1 năm 2020 tại đền thờ Thánh Phêrô, khi kêu gọi duy trì sự hiệp nhất của Giáo Hội và đừng nhìn Giáo Hội như một cơ cấu hoặc một chương trình.

Rất tiếc là lập trường của Ðức Cha Vorderholzer là thiểu số trong Hội đồng Giám mục Ðức: Trong số các giám mục thuộc 27 giáo phận tại nước này, chỉ có khoảng 7 giám mục giáo phận có lập trường giống như Ðức Cha Voderholzer.

(CNA 2-1-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page