Áp dụng các qui luật hành chánh mới

về tôn giáo tại Trung Quốc

 

Từ 01/02/2020: Áp dụng các qui luật hành chánh mới về tôn giáo tại Trung Quốc.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Bắc Kinh (Vatican News 3-01-2020) - Hôm 31 tháng 12 năm 2019, hãng tin Công Giáo Á châu Asia News đưa tin: từ ngày 01 tháng 02 năm 2020 các qui luật mới về hành chánh điều hành các nhóm tôn giáo tại Trung Quốc sẽ bắt đầu có hiệu lực.

Một linh mục Công Giáo Trung Quốc bình luận rằng, với các qui luật này, "trong thực tế, tôn giáo của bạn chẳng đáng kể gì nữa, dù bạn là Phật tử, tín đồ Lão giáo, Hồi giáo hay Kitô giáo: Tôn giáo duy nhất được chấp nhận là niềm tin nơi đảng cộng sản Trung Quốc".

Theo Tân Hoa Xã, các qui luật mới bổ túc "các qui luật về hoạt động tôn giáo", được duyệt lại cách đây 2 năm, và đưa vào hoạt động ngày 01 tháng 02 năm 2018.

Nay các qui luật mới sắp có hiệu lực, được gọi là "Các biện pháp hành chánh cho các nhóm tôn giáo" gồm 6 chương và 41 điều khoản, nói về việc tổ chức, các chức năng, trách vụ, việc giám sát, các kế hoạch hoạt động và việc quản lý kinh tế của các cộng đoàn và các nhóm tôn giáo trên bình diện toàn quốc và địa phương. Mọi khía cạnh trong đời sống của các hoạt động tôn giáo - từ việc giảng dạy cho đến các cuộc hội họp, các dự án thường niên và thường nhật - đều phải được sự chấp thuận của Ban tôn giáo chính phủ Trung Quốc.

Ngoài việc kiểm soát rất chặt chẽ mọi sinh hoạt của cộng đồng tôn giáo, các biện pháp mới còn đòi các nhân viên tôn giáo phải hỗ trợ, thăng tiến và thực thi nơi các tín đồ liên hệ, một sự tùng phục hoàn toàn đối với đảng cộng sản Trung quốc.

- Khoản số 5 qui định rằng: "Các tổ chức tôn giáo phải gắn bó với sự lãnh đạo của đảng cộng sản Trung Quốc, tuân giữ hiến pháp, luật lệ, các qui luật, và nghị đinh, các chính sách, tuân theo nguyên tắc độc lập và tự trị, tuân hành các chỉ thị về các tôn giáo tại Trung Quốc, thực thi các giá trị của xã hội chủ nghĩa..."

- Khoản số 17 còn đòi hỏi nhiều hơn: "Các tổ chức tôn giáo phải phổ biến các nguyên tắc và chính sách của đảng cộng sản Trung Quốc, cũng như các luật pháp quốc gia, các qui luật, qui tắc cho các nhân viên tôn giáo và các công dân tôn giáo để hỗ trợ sự lãnh đạo của đảng cộng sản Trung Quốc, ủng hộ chế độ xã hội chủ nghĩa, gắn bó và tuân theo con đường xã hội chủ nghĩa với các đặc tính Trung Quốc..."

(Asia News 31-12-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page