Lạc quyên tại Áo

tài trợ việc đào tạo linh mục

 

Lạc quyên tại Áo tài trợ việc đào tạo linh mục.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vienna (Vatican News 03-01-2020) - Năm 2020, các Hội Giáo Hoàng truyền giáo tại Áo cũng sẽ tổ chức các cuộc lạc quyên trong các nhà thờ trên toàn quốc vào lễ Chúa Hiển Linh, 06 tháng 01 năm 2020 để hỗ trợ công cuộc đào tạo các linh mục tại các xứ truyền giáo.

Cha Karl Wallner, Giám đốc toàn quốc các Hội Giáo Hoàng truyền giáo ở Áo, nói rằng: "Cần làm sao để các chủng viện ở các nước Á, Phi và Mỹ La tinh không phải từ chối các chủng sinh chỉ vì lý do thiếu tiền. Vì thế sự hỗ trợ của chúng ta cho việc đào tạo linh mục là điều quan trọng hơn bao giờ hết."

Cha Wallner cũng giải thích rằng cụ thể các cuộc lạc quyên này góp phần hỗ trợ việc huấn luyện hơn 80 ngàn chủng sinh. Ví dụ với 18 Euro, có thể nuôi được một chủng sinh ở Burkina Faso bên Phi châu trong một tuần lễ. Cha cũng cổ võ việc nhận nuôi hoặc bảo trợ cho mỗi chủng sinh, qua việc đóng góp 50 Euro mỗi tháng. Các số tiền này thực sự đến tay những người liên hệ. Cha nói: "Ai đã từng viếng thăm tại Phi, Á châu và Mỹ la tinh, thì thấy được điều Chúa làm qua các ơn gọi dồi dào và sẽ sẵn sàng cộng tác vào việc giúp đỡ Giáo Hội có những linh mục tốt."

Cha Wallner cho biết số tiền lạc quyên tại Áo không được gửi về Roma, nhưng tổ chức Missio ở Áo trực tiếp tài trợ các dự án được kiểm chứng và phê chuẩn, và được quyết định trong khóa họp thường niên ở Roma của các vị Giám đốc các Hội Giáo Hoàng truyền giáo trên thế giới. Năm 2019 vừa qua, số tiền lạc quyên tại Áo cho việc đào tạo linh mục là 600 ngàn Euro.

(KP 2-1-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page