Chính phủ Ai Cập hợp thức hóa

thêm 90 thánh đường Kitô

 

Chính phủ Ai Cập hợp thức hóa thêm 90 thánh đường Kitô.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Ai Cập (Vatican News 02-01-2020) - Hôm 31 tháng 12 năm 2019, chính phủ Ai Cập đã hợp thức hóa thêm 90 thánh đường Kitô và nhà xứ phụ cận, nâng tổng số cơ sở Kitô được hợp thức hóa lên 1,412 đơn vị, trong vòng 19 tháng qua.

Biện pháp này chấm dứt tình trạng, cho đến nay các cơ sở Kitô giáo đó hoạt động không có phép chính thức của nhà nước.

Thủ tướng Mostafa Madbuli của Ai Cập đã chủ tọa phiên họp của Ủy ban hợp thức hóa các thánh đường hôm 31 tháng 12 năm 2019, với sự tham dự của các Bộ trưởng tư pháp, quốc hội vụ, phát triển địa phương, gia cư, và đại diện của các cộng đồng Kitô.

Phát ngôn viên của thủ tướng Ai Cập là Ông Nader Saad cho biết Ủy ban đã duyệt xét những tiến triển từ sau khóa họp ngày 03 tháng 12 năm 2019 và ca ngợi những gì đã được thi hành trong lãnh vực này, cụ thể là chu toàn những đòi hỏi trong việc bảo vệ dân chúng. Ðầu khóa họp, thủ tướng đã chúc mừng nhân dân Ai Cập nhân dịp Năm Mới và các tín hữu Kitô nhân dịp lễ Giáng Sinh.

Hồi năm 2016, chính phủ Ai Cập đã thông qua luật đẩy mạnh tiến trình cấp giấy phép hoạt động cho các nhà thờ đã được xây cất không có phép chính quyền trong thời kỳ trước đây vì những khó khăn trong việc xin giấy phép. Hồi tháng Một năm 2018, bộ gia cư của Ai Cập đã công bố chỉ thị cho phép các tín hữu Kitô cử hành thánh lễ tại các nhà thờ không có giấy phép, cho đến khi một quyết định được chính phủ đề ra về tình trạng các thánh đường này.

Với các biện pháp trên đây, tổng thống Al Sisi chu toàn lời hứa giảm bớt tình trạng kỳ thị mà các tín hữu Kitô Copte đã phải chịu trong những thập niên qua.

Trong số 85 triệu dân Ai Cập có 10% là tín hữu Chính Thống Copte và khoảng 200 ngàn tín hữu Công Giáo Copte. Các tín hữu Kitô và Hồi giáo sống chung hòa bình với nhau, nhưng Giáo Hội Chính Thống Copte thường là đối tượng những vụ khủng bố do các nhóm Hồi giáo cực đoan trong những năm gần đây.

(egyptindependent.com 31-12-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page