Trong 9 năm qua,

110 thánh đường mới tại Mascơva

 

Trong 9 năm qua, 110 thánh đường mới tại Mascơva.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Mascova (Vatican News 03-01-2020) - Trong 9 năm qua, đã có 110 thánh đường mới của Chính Thống Nga được xây cất tại thủ đô Mascơva, gồm 92 nhà thờ lớn và 18 nhà thờ nhỏ.

Hồi cuối năm 2010, Ðức Thượng Phụ Kirill, Giáo Chủ Chính Thống Nga đã phát động "Chương trình 200" nhắm xây cất 200 thánh đường mới tại thủ đô Liên bang Nga để các tín hữu Chính Thống Mascơva có thể tìm thấy những nơi cầu nguyện gần gia cư của họ. Các thánh đường mới được đặt dưới sự bảo trợ của "các vị tử đạo mới", là những vị thánh hiện đại đã chịu đau khổ vì đức tin dưới thời cộng sản Liên Xô.

Chương trình dự kiến xây các thánh đường mới, để tại thủ đô Nga, cứ 20 ngàn người thì có một nhà thờ. Trong năm 2019, có 7 thánh đường bắt đầu hoạt động, và 12 thánh đường khác sắp hoạt trong trong thời gian tới đây.

Ngoài ra có 29 thánh đường đang được kiến thiết và 19 thánh đường đang chuẩn bị khởi công. Thêm vào đó, có 47 dự án thánh đường đang ở giai đoạn thiết kế đồ án, sau cùng là công trình chuẩn bị thiết kế cho 22 nhà thờ khác.

Những thông tin trên đây được Ông Vladimir Ressine, Ðại biểu quốc hội Nga, thông báo hồi cuối tháng 12 năm 2019.

(Cath-ch 1-1-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page