Ðài phát thanh Vatican

và Thư viện Phim Vatican

tham dự Hội nghị các nhà sử học Hoa Kỳ

 

Ðài phát thanh Vatican và Thư viện Phim Vatican tham dự Hội nghị các nhà sử học Hoa Kỳ.

Ngọc Yến

New York (Vatican News 2-01-2020) - Từ ngày 03 đến 06 tháng 01 năm 2020 tại New York và Chicago, Hiệp hội sử học Hoa Kỳ tổ chức Hội nghị quốc tế lần thứ 134. Trong số các chủ đề sẽ được đề cập trong những ngày này, có một chủ đề: "Người Công giáo, Truyền thông và Xã hội trong Thời hậu Ðại chiến", lịch sử của Ðài phát thanh Vatican, Thư viện Ðiện ảnh Vatican, Giáo lý sau Công đồng Vatican II, truyền hình và Giáo hội.

Hội nghị là một trong những cuộc gặp gỡ thường kỳ của các nghiên cứu lịch sử quốc tế, trong đó vấn đề được chú ý liên quan đến thời kỳ hậu chiến. Tại Hội nghị, sẽ có sự hiện diện của các giáo sư đến từ các trường đại học quan trọng, như Ðại học Columbia, Harward và Yale.

Ba diễn giả người Ý sẽ phát biểu tại hội nghị, nội dung đề cập đến vai trò chính trị và văn hóa của Tòa Thánh. Ông Federico Ruozzi, giáo sư của Ðại học Modena và Reggio Emilia, với một báo cáo về sự xuất hiện của truyền hình Mỹ ở Italia; bà Raffaella Perin, giáo sư tại Ðại học Công giáo, với bài nói chuyện liên quan đến Ðài phát thanh Vatican; và người cuối cùng là Ðức ông Dario Edoardo Viganò, sẽ trình bày lịch sử của Thư viện Phim Vatican từ Giáo hoàng Pio XII đến Giáo hoàng Gioan XXIII, mà gần đây Ðức ông cũng đã thuật lại trong một ấn phẩm. (CSR_7898_2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page