Công Giáo Ucraina

cố gắng theo lịch Gregoriano

 

Công Giáo Ucraina cố gắng theo lịch Gregoriano.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Ucraina (Vatican News 02-01-2020) - Ðức Tổng giám mục trưởng Shevchuk, Giáo chủ Công Giáo Ucraina nghi lễ Ðông phương, cổ võ Giáo Hội này mừng lễ Giáng sinh vào ngày 25 tháng 12 thay vì vào ngày 07 tháng 01 theo lịch Giuliano.

Lịch Giuliano này có từ năm 45 trước Chúa Kitô giáng sinh và do Hoàng đế Giuliano ấn định. Năm 1582, Ðức Giáo Hoàng Grégorio XIII quyết định cải tổ lịch Giuliano vì kể từ khi bắt đầu được chấp nhận cho đến lúc đó, tức là trong vòng 1627 năm, lịch này đã bị trễ mất 10 ngày, tức là mỗi năm trễ mất 11 phút 14 giây. Vì thế Ðức Giáo Hoàng quyết định rằng sau ngày Thứ Năm 04 tháng 10 năm 1582, lịch sẽ nhảy lên 10 ngày, tức là trở thành ngày Thứ Sáu 15 tháng 10.

Tuy nhiên các Giáo Hội Ðông phương, như Chính Thống giáo, vẫn theo lịch Giuliano trong phụng vụ, và mừng lễ Giáng sinh vào ngày 07 tháng 01. Giáo Hội Công Giáo Ucraina đông phương, hiện có khoảng 4 triệu rưỡi tín hữu, tách từ Chính Thống giáo và hiệp nhất với Tòa Thánh cách đây hơn 4 thế kỷ, nhưng vẫn giữ nguyên việc mừng lễ Giáng sinh vào ngày 07 tháng 01.

Hồi năm 2017, Quốc hội Ucraina quyết định thêm ngày lễ nghỉ Giáng sinh vào ngày 25 tháng 12 mỗi năm, nhưng theo một cuộc thăm dò, 64% dân Ucraina vẫn muốn mừng lễ Giáng sinh vào ngày 07 tháng 01 và 25% muốn chuyển sang ngày 25 tháng 12.

Tuyên bố hôm 26 tháng 12 năm 2019, Ðức Tổng giám mục trưởng Shevchuk nói: "Chúng ta phải tìm những phương thế để chuyển sang lịch Gregoriano. Nhưng để việc cải tổ lịch này không làm thương tổn sự hiệp nhất trong nội bộ Giáo Hội, chúng ta phải cùng nhau tiến hành công việc này. Mừng lễ Giáng Sinh không phải là một vấn đề ngày tháng, nhưng là cử hành một biến cố nhất định: Thiên Chúa ở giữa chúng ta".

Theo cuộc thăm dò, trong vòng 3 năm qua, số người Ucraina muốn mừng lễ Giáng sinh vào ngày 25 tháng 12, thay vì 07 tháng 01 tăng thêm 10%, từ 15 lên 25% như hiện nay.

Trong đời sống dân sự, hầu hết các nước trên thế giới hiện nay đều theo lịch Gregoriano.

(KNA 27-12-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page