Án phong thánh cho Mẹ Têrêsa
vẫn tiến hành nhưng vẫn ở giai đoạn đầu

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Án phong thánh cho Mẹ Têrêsa vẫn tiến hành nhưng vẫn ở giai đoạn đầu.

 Ấn Ðộ (Calcutta) - (UCAN IE8102.1124 20/03/2001) - Án phong thánh cho Mẹ Têrêsa thành Calcutta được tiến hành với thủ tục đang làm hiện giờ là trình lên Tòa Thánh những bằng chứng của phép lạ qua sự bầu cử của Mẹ.

 Mới đây, linh mục Brian Kolodiejchuk, cáo thỉnh viên án phong thánh cho Mẹ Têrêsa, đã rời Ấn Ðộ hôm 17/03/2001 vừa qua để đi Roma mang theo một hộp niêm phong chứa đựng những bằng chứng thu thập được tại Calcutta, nơi đặt trụ sở dòng Các Nữ Tử Bác Ái do Mẹ Têrêsa sáng lập. Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn UCAN trước khi lên đường, cha Brian cho biết cuộc điều tra của án phong thánh vẫn còn ở trong giai đoạn đầu, nghĩa là giai đoạn thu thập các tin tức và bằng chứng để trình lên bộ Phong Thánh ở Roma. Còn phải mất nhiều tháng nữa trước khi bước vào giai đoạn 2 và 3 có thể bắt đầu tại Roma, nơi mà những tài liệu và bằng chứng sẽ được mang ra nghiên cứu và thẩm định. Cha Brian cho biết chiếc hộp mà cha mang theo lần này có những bản bảo cáo tổng cộng 326 trang, các tài liệu y tế, phim chụp quang tuyến X, các cuộc băng ghi âm làm chứng cho vụ khỏi bệnh lạ lùng của một phụ nữ bị khối u trong bao tử. Toàn bộ các tài liệu trong hộp này được chuyển giao cho Bộ Phong Thánh để kiểm chứng bởi một ủy ban giám khảo. Nếu tất cả được chứng nhận là đích thực thì tiến trình phong thánh đạt được một bước tiến nữa.

 Án phong thánh cho Mẹ Têrêsa đã chính thức được công bố vào ngày 26 tháng 7 năm 1999, gần 2 năm sau ngày Mẹ qua đời vào 5 tháng 9 năm 1997. ÐTC Gioan Phaolô II đã quyết định bỏ thủ tục đợi 5 năm trước khi làm án phong thánh, trong trường hợp của Mẹ Têrêsa.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page