Tông huấn hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục

Christus Vivit - Ðức Kitô đang sống

của Ðức Thánh Cha Phanxicô

gửi người trẻ và toàn thể dân Chúa

(Bản dịch Việt ngữ của Vũ Văn An)

 

 

Chương 1 : Lời Chúa có gì để nói về người trẻ?

Chương 2 : Chúa Giêsu mãi mãi trẻ trung

Chương 3 : Các bạn là lúc bây giờ của Chúa

Chương 4 : Một thông điệp lớn cho mọi người trẻ

Chương 5 : Các nẻo đường của tuổi trẻ

Chương 6 : Người trẻ có gốc rễ

Chương 7 : Thừa tác vụ tuổi trẻ

Chương 8 : Ơn gọi

Chương 9 : Biện phân

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page