Ðức Thánh Cha chủ sự Kinh Chiều I

lễ Ðức Maria Mẹ Thiên Chúa

 

Ðức Thánh Cha chủ sự Kinh Chiều I lễ Ðức Maria Mẹ Thiên Chúa.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (Vatican News 01-01-2020) - Chiều ngày 31 tháng 12 năm 2019, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã chủ sự Kinh chiều I lễ Ðức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa và hát kinh Te Deum, Tạ Ơn Thiên Chúa, nhân dịp cuối năm Dương lịch. Ngài nhắc đến những khía cạnh tích cực của dân thành Roma và mời gọi mọi người nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi tha nhân, gặp gỡ, lắng nghe, đối thoại và giúp đỡ.

Hiện diện tại Ðền thờ Thánh Phêrô trong buổi hát Kinh chiều, bắt đầu lúc 5 giờ chiều còn có hơn 30 hồng y, đặc biệt là Ðức Hồng y Angelo De Donatis, Giám Quản Roma, 7 giám mục phụ tá và hơn 30 giám mục khác, 150 linh mục và khoảng 8 ngàn tín hữu. Ngoài ra có Bà Thị trưởng Roma, Virginia Raggi.

Bài giảng của Ðức Thánh Cha

Trong bài giảng sau bài đọc ngắn, Ðức Thánh Cha khẳng định rằng: "Chúa vui mừng khi thấy bao nhiêu thực tại tốt được thực hiện mỗi ngày tại thành Roma này, bao nhiêu cố gắng và tận tụy trong việc thăng tiến tình huynh đệ và liên đới. Roma không phải chỉ là một thành phố phức tạp, với bao nhiêu vấn đề, với những chênh lệch, tham nhũng và những căng thẳng xã hội. Roma là một thành, trong đó Thiên Chúa gửi lời Ngài, nhờ Thánh Linh, ẩn náu trong tâm hồn của người dân tại đây và thúc đẩy họ tin tưởng, hy vọng, dù điều gì xảy ra đi nữa, khích lệ họ yêu thương, tranh đấu cho công ích của mọi người".

Ðức Thánh Cha cho biết ngài nghĩ đến bao nhiêu người can đảm, tín hữu và người không tín ngưỡng, mà ngài gặp trong năm nay và họ đại diện cho "con tim sinh động" của Roma... "Quả thực, Thiên Chúa không ngừng thay đổi lịch sử và khuôn mặt của thành phố chúng ta, qua những người nhỏ bé và nghèo túng tại thành này. Chúa chọn họ, soi sáng, thúc đẩy họ hành động, làm cho họ liên đới, khuyến khích họ khởi động những mạng lưới, kiến tạo những liên hệ tốt đẹp, xây dựng những cây cầu chứ không phải những bức tường..."

Vai trò của Giáo Hội tại Roma

Ðức Thánh Cha cũng nhắc đến vai trò của Giáo Hội tại Roma và nói rằng: "Chúa đang ủy thác cho chúng ta Lời Chúa và thúc đẩy chúng ta dấn thân, can dự vào những cuộc gặp gỡ và liên hệ với dân thành tại đây để "sứ điệp của Chúa chạy nhanh". Chúng ta được kêu gọi gặp gỡ tha nhân, lắng nghe cuộc sống và những tiếng kêu cứu của họ. Việc lắng nghe, nguyên nó đã là một hành vi yêu thương! Có giờ cho tha nhân, đối thoại, nhìn nhận sự hiện diện và hoạt động của Chúa trong đời sống của họ, nhờ cái nhìn chiêm niệm, làm chứng về cuộc sống mới của Tin Mừng bằng những việc làm hơn là bằng lời nói, đó thực là một công tác phục vụ yêu thương thay đổi thực tại".

Và Ðức Thánh Cha nhận xét rằng: "Khi làm như thế, trong thành phố và trong Giáo Hội sẽ có một luồng gió mới, ước muốn tái lên đường, vượt thắng những chủ trương cũ kỹ đối đầu và những hàng rào, để cùng nhau cộng tác, xây dựng một thành phố công bằng và huynh đệ hơn".

Cuối Kinh chiều, có nghi thức đặt Mình Thánh Chúa và hát kinh Te Deum tạ ơn Thiên Chúa. Sau đó, Ðức Thánh Cha đã tiến ra quảng trường thánh Phêrô viếng thăm và cầu nguyện nơi hang đá lớn tại đây.

(SD 31-12-2019).

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page